رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12

اینترنت و دوفضایی شدن علوم

کتاب «اینترنت و دوفضایی شدن علوم»، به تألیف دکتر سعیدرضا عاملی، استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکا دانشگاه تهران توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد.

آینده¬پژوهی دولت الکترونیک

کتاب «آینده­پژوهشی دولت الکترونیک»، جدیدترین کتاب دکتر سعیدرضا عاملی، استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکا دانشگاه تهران توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد.

الگوی حکمرانی دوفضایی

کتاب «الگوی حکمرانی دوفضایی»، جدیدترین کتاب دکتر سعیدرضا عاملی، استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکا دانشگاه تهران توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد.

نظریه ها و مفاهیم اساسی دولت الکترونیک

کتاب «نظریه‌ها و مفاهیم اساسی دولت الکترونیک» تألیف دکتر سید سعیدرضا عاملی، استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه تهران در زمستان 1396 منتشر شد. این کتاب توسط انتشارات امیرکبیر به عنوان دهمین مجلد از مجموعه «فرهنگ، رسانه و فضای مجازی» این انتشارات وارد بازار نشر شد. کتاب «نظریه‌ها و مفاهیم اساسی دولت الکترونیک» در شش بخش شامل مقدمه، چهار فصل و نتیجه‌گیری به بررسی نظریات و رویکردهای مفهومی پیرامون دولت الکترونیک پرداخته است.

خانواده مسلمان و فضای مجازی

کتاب خانواده مسلمان و فضای مجازی به تألیف دکتر سید سعید رضا عاملی در شهریور 1396توسط نشر فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.

همایش سبک زندگی و سلامت: فرهنگ و فضای مجازی

برگزاری اولین نشست بین المللی سبک زندگی و سلامت: فرهنگ و فضای مجازی در دانشگاه تهران

دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام مستقر در دانشگاه تهران، اولین نشست بین المللی سبک زندگی و سلامت: فرهنگ وفضای مجازی را با هدف بررسی عوامل مختلف مرتبط باحوزه فرهنگ و فضای مجازی به ویژه فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی کشورهای اسلامی در تاریخ ۳۰ دی‌ ۹۴ در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می کند.

همایش «عمومی سازی علم در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی»

همایش «عمومی سازی علم در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی» با حمایت و مشارکت انجمن ترویج علم ایران، انجمن ایرانی مطالعات جهان و با همکاری "کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان"، برگزارشد. این همایش که از سلسله برنامه‌های انجمن ترویج علم ایران، به مناسبت «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» در هفته «ترویج علم» بود، روز چهارشنبه ۱۹ آبان در محل تالار حنانه دانشکده ی مطالعات جهان

اینترنت همة چیزها و فرصت‌ها و راهبردهای توسعة پایدار با رویکرد پارادایم دوفضایی‌شدن

 بیست و سومین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان: "اینترنت همه چیزها و فرصت ها و راهبردهای توسعه پایدار با رویکرد پارادایم دوفضایی شدن"

سخنران: آقای محمد مصطفوی راد

کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

عنوان: سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

تاریخ برگزاری: دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

مکان: تالار حنانة دانشکدة مطالعات جهان

سخنرانان: دکتر سعیدرضا عاملی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان، رئیس کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی‌شدن جهان، و عضو شورای سیاستگذاری فضای مجازی

دکتر حجت ایوبی، دانشیار دانشکدة مطالعات جهان و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

دکتر محمدرضا سعیدآبادی، دانشیار دانشکدة مطالعات جهان و دبیرکل سابق کمیسیون ملی یونسکو

دکتر شاهو صباراستادیار دانشکدة مطالعات جهان و عضو کمیتة اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

فضای سوم: یک مدل مفهومی

برگزاری بیستمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دو فضایی شدن جهان  

عنوان: "فضای سوم: یک مدل مفهومی"

سخنران: آقای دکتر مسعود کوثری

عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

تدوین اولویت های کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی

 نوزدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسگو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان:تدوین اولویت های کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی

سخنران: سید میلاد موسوی حق شناس

کارشناس ارشد ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

تجربه دوفضایی شده کاربران ایرانی از سوگواری مجازی در شبکه اجتماعی فیسبوک

هجدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دو فضایی شن جهان برگزار می شود

عنوان: تجربه دوفضایی شده کاربران ایرانی از سوگواری مجازی در شبکه اجتماعی فیسبوک

سخنران: خانم سیده تمنا منصوری

کارشناس ارشد رشته ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

تحلیل محتوای توییتر ترامپ و شبکه CNN در دوره انتخاباتی اخیر آمریکا

هفدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار می شود.

عنوان: تحلیل محتوی تویتر ترامپ و شبکه CNN در دوره انتخاباتی اخیر أمریکا

سخنران: سیده زهرا امامزاده، دانشجوی دکتری رشته ارتباطات و رسانه دانشگاه کنتربری کشور نیوزلند

 

مسیر جهانی جامعه اطلاعاتی: گزارش روند و نتایج نشست ها از 2003 تا 2017

شانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان: مسیر جهانی جامعه اطلاعاتی: گزارش روند و نتایج نشست ها از 2003 تا 2017

سخنران: دکتر یونس شکرخواه، مدیر گروه مطالعات اروپای دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

آموزش سواد رسانه ای در مدارس ایران

پانزدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان: آموزش سواد رسانه ای در مدارس ایران

سخنرانی صبا خسروی

دانشجوی دکتری ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

جهانی شدن در فضای مجازی و پیامدهای آن بر شهروندی ملی از منظر «شهروندی فرهنگی»

چهاردهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان با عنوان:

جهانی شدن در فضای مجازی و پیامدهای آن بر شهروندی ملی از منظر «شهروندی فرهنگی»

در دانشکده مطالعات جهان برگزار گردید

فرهنگ اقتصادی اشتراک داده

سیزدهین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضایی مجازی: دوفضایی شدن جهان با عنوان:

" فرهنگ اقتصادی اشتراک داده"

سخنران: آقای ابراهیم محسنی آهویی،دانشجوی دکتری مطالعات ارتباطات و رسانه‌های نوین در دانشگاه وین

چرخش دیجیتالی در گفتمان ادبی

دوازدهمین نشست تخصصی “کرسی یونسکو در دانشگاه تهران” : چرخش  دیجیتالی  در گفتمان ادبی: تجربه دیجیتالی شدن ادبیات فارسی و آینده آن در پرتو پارادایم دوفضایی شدن ها

روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶ در تالار  ایران دانشکده مطالعات جهان

سخنرانی دکتر عاملی در نشست تخصصی “مفروضات مطالعات غرب: چرا و چگونه؟“

در اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشکده مطالعات جهان که روز یکشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۵ در تالار حنانه مطالعات جهان برگزار گردید، دکتر سعیدرضا عاملی؛ رییس دانشکده مطالعات جهان در زمینه “مفروضات مطالعات غرب: چرا و چگونه؟” به بحث و بررسی پرداخته و سخنان مبسوطی را ایراد نمودند. مشروح سخنرانی ایشان بدین شرح است:

 

برنامه کرسی یونسکو فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان برای ماه های باقی مانده سال 2016 میلادی

برنامه کرسی یونسکو فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان برای ماه های باقی مانده سال 2016 میلادی

 

اگرچه کرسی یونسکو فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان یک


عنوان: "اینترنت همه چیزها و فرصت ها و راهبردهای توسعه پایدار با رویکرد پارادایم دوفضایی شدن"

سخنران: آقای محمد مصطفوی راد

کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران