رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

نخستین نشست کارگاهی با عنوان "بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن ها و آینده فرهنگ در جهان"

تالار ایران دانشکده مطالعات جهان - 1/3/2017  12:00 AM