رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

سخنرانی دکتر عاملی در نشست تخصصی “مفروضات مطالعات غرب: چرا و چگونه؟“

تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان - 4/22/2017  12:00 AM

در اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشکده مطالعات جهان که روز یکشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۵ در تالار حنانه مطالعات جهان برگزار گردید، دکتر سعیدرضا عاملی؛ رییس دانشکده مطالعات جهان در زمینه “مفروضات مطالعات غرب: چرا و چگونه؟” به بحث و بررسی پرداخته و سخنان مبسوطی را ایراد نمودند. مشروح سخنرانی ایشان بدین شرح است:

 

در اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشکده مطالعات جهان که روز یکشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۵ در تالار حنانه مطالعات جهان برگزار گردید، دکتر سعیدرضا عاملی؛ رییس دانشکده مطالعات جهان در زمینه “مفروضات مطالعات غرب: چرا و چگونه؟” به بحث و بررسی پرداخته و سخنان مبسوطی را ایراد نمودند

فایل های ضمیمه


عنوان نوع فایل توضیحات
متن کامل سخنرانی دکتر عاملی در نشست تخصصی “مفروضات مطالعات غرب: چرا و چگونه؟“