رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

مسیر جهانی جامعه اطلاعاتی: گزارش روند و نتایج نشست ها از 2003 تا 2017

تالار ایران دانشکده مطالعات جهان - 11/28/2017  12:00 AM

شانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان: مسیر جهانی جامعه اطلاعاتی: گزارش روند و نتایج نشست ها از 2003 تا 2017

سخنران: دکتر یونس شکرخواه، مدیر گروه مطالعات اروپای دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران