رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

تحلیل محتوای توییتر ترامپ و شبکه CNN در دوره انتخاباتی اخیر آمریکا

تالار ایران دانشکده مطالعات جهان - 12/5/2017  12:00 AM

هفدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار می شود.

عنوان: تحلیل محتوی تویتر ترامپ و شبکه CNN در دوره انتخاباتی اخیر أمریکا

سخنران: سیده زهرا امامزاده، دانشجوی دکتری رشته ارتباطات و رسانه دانشگاه کنتربری کشور نیوزلند