رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12

سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

دانشکده مطالعات جهان، تالار حنانه - 11/3/2018  12:00 AM

عنوان: سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

تاریخ برگزاری: دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

مکان: تالار حنانة دانشکدة مطالعات جهان

سخنرانان: دکتر سعیدرضا عاملی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان، رئیس کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی‌شدن جهان، و عضو شورای سیاستگذاری فضای مجازی

دکتر حجت ایوبی، دانشیار دانشکدة مطالعات جهان و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

دکتر محمدرضا سعیدآبادی، دانشیار دانشکدة مطالعات جهان و دبیرکل سابق کمیسیون ملی یونسکو

دکتر شاهو صباراستادیار دانشکدة مطالعات جهان و عضو کمیتة اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

 

 

 

 

فایل های ضمیمه


عنوان نوع فایل توضیحات
دکتر سعیدرضا عاملی: سواد اینترنتی و شهروند هوشمند
دکتر حجت ایوبی: بایسته‌های سیاستگذاری برای زندگی هوشمند
دکتر محمدرضا سعیدآبادی: سواد رسانه‌ای و اینترنی در آینة ذهن انتقادی و روزنامه‌نگاری اخلاقی
دکتر شاهو صبار: منطق آموختنی است و کودکان ما آن را نمی‌آموزند
پرسش و پاسخ