رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

آرشیو اخبار

بیست و سومین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار شد

آذر
19
97

بیست و سومین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار شد

یست‌وسومین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی‌شدن جهان با عنوان «اینترنت همة چیزها و فرصت‌ها و راهبردهای توسعة پایدار با رویکرد پارادایم دوفضایی‌شدن» با سخنرانی محمد مصطفوی‌راد، کارشناس‌ارشد علوم ارتباطات دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در روز یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ در تالار ایران دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد.

برگزاری بیست و سومین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

آذر
14
97

برگزاری بیست و سومین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

عنوان: اینترنت همه چیزها و فرصت ها و راهبردهای توسعه پایدار با رویکرد پارادایم دوفضایی شدن

سخنران: آقای محمد مصطفوی راد، کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

زمان: 18آذرماه 1397

مکان: تالار ایران، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

کارآموزی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

آبان
21
97

کارآموزی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برگزار شد

آبان
12
97

به مناسبت فرارسیدن هفتة شهرها و سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای MIL (Media Information Literacy) به همت کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی‌شدن جهان، و انجمن ایرانی مطالعات جهان، و مؤسسة مطالعات آمریکای شمالی و اروپا، سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در روز دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ در تالار حنانة دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی انتشار دسترسی آزاد

آبان
12
97

کارگاه آموزشی «انتشار دسترسی آزاد: طراحی مبانی عادلانه برای دانش آزاد» با سخنرانی علیرضا صالحی‌نژاد در روز دوشنبه 30 مهر در دانشکده‌ی مطالعات جهان برگزار شد.

سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

آبان
1
97

سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

«کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ» به مناسبت هفته‌ی جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با همکاری «دانشگاه تهران»، «کمیسیون ملی یونسکو»، «مرکز پژوهشی سیاست‌های فضای مجازی»، و «انجمن ایرانی مطالعات جهان» اقدام به برگزاری سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با محور اصلی شهرهای دارای سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در تاریخ 7 آبان می‌نماید.

معرفی و بررسی کتاب فلسفه فضای مجازی

مهر
3
97

برگزاری نشست بررسی و معرفی کتاب فلسفه فضای مجازی توسط اعضاء کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

انتشار فصلنامه شماره 3 مطالعات فضای مجازی و نمایه شدن آن در 31 پایگاه بین المللی

شهریور
31
97

نشریه پژوهشی مطالعات فضای مجازی توسط انتشارات دانشگاه تهران از طرف «مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی» و «کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان» به زبان انگلیسی منتشر می شود و موضوعات کلان مرتبط با فضای مجازی را پوشش می‌دهد.

برگزاری کارگاه آموزشی انتشار دسترسی آزاد

شهریور
20
97

برگزاری کارگاه آموزشی انتشار دسترسی آزاد

کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی با همکاری دانشکده‌ی مطالعات جهان دانشگاه تهران و انجمن ایرانی مطالعات جهان به مناسبت هفته‌ی بین‌المللی دسترسی آزاد و در راستای جنبش جهانی دسترسی آزاد یونسکو اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی «انتشار دسترسی آزاد: طراحی مبانی عادلانه برای دانش آزاد» در تاریخ 30 مهرماه می‌نماید.

بیست و دومین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار شد

خرداد
2
97

بیست و دومین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار شد

بیست‌ودومین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی‌شدن جهان با عنوان «قرائتی روانکاوانه از فضای مجازی: دیجیتالی‌شدن عقدة ادیپ و اختگی نمادین سوژه در فضای مجازی» با سخنرانی دکتر عبدالله کریم‌زاده، سایبرپژوه و استاد مدعو گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران، در روز سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ در تالار ایران دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد.

برگزاری بیست و دومین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

اردیبهشت
26
97

برگزاری بیست و دومین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان: قرائتی روانکاوانه از فضای مجازی: دیجیتالی شدن عقده ادیپ و اختگی نمادین سوژه در فضای مجازی

سخنران: دکتر عبدالله کریم‌زاده، سایبرپژوه و استاد مدعو گروه زبان و ادبیات انگلیسی  دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه 1 خرداد ماه 1397

مکان: تالار ایران دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

بیست و یکمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار شد

اردیبهشت
19
97

بیست و یکمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار شد

بیست‌ویکمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دو فضایی‌شدن جهان، با عنوان «نظریات آموزش و یادگیری سواد مجازی؛ دوفضایی‌شدن جهان و سواد جامع مجازی یا سواد دوفضایی» با سخنرانی خانم منیژه اخوان، کارشناس ‌ارشد ارتباطات دانشگاه تهران، روز سه شنبه 18 اردیبهشت 1396 در تالار ایران دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد.

برگزاری بیست و یکمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

اردیبهشت
11
97

برگزاری بیست و یکمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان سخنرانی: "نظريات آموزش و يادگيري سواد مجازی؛ دوفضايي شدن جهان و  سواد جامع مجازي يا سواد دوفضایی"

سخنران: خانم منیژه اخوان

کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 1397ساعت 13:30

مکان: تالار ایران دانشکده مطالعات جهان

انتشار شماره دوم ژورنال پژوهشی «مطالعات فضای مجازی»

اردیبهشت
6
97

انتشار شماره دوم ژورنال پژوهشی «مطالعات فضای مجازی»

مجله پژوهشی «مطالعات فضای مجازی» توسط انتشارات دانشگاه تهران از طرف «مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی» و «کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان» منتشر می شود.

برگزاری کارگاه داوری مقالات علمی

فروردین
28
97

برگزاری کارگاه داوری مقالات علمی

با هدف آشنایی جامعة علمی با مقولة مهم داوری علمی مقالات، کارگاهی آموزشی با سخنرانی علیرضا صالحی‌نژاد، داور برتر حوزة علوم اجتماعی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ در دانشکدة مطالعات جهان، تالار فرهنگ برگزار شد.