رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

آرشیو اخبار

بیست و دومین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار شد

خرداد
2
97

بیست و دومین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار شد

بیست‌ودومین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی‌شدن جهان با عنوان «قرائتی روانکاوانه از فضای مجازی: دیجیتالی‌شدن عقدة ادیپ و اختگی نمادین سوژه در فضای مجازی» با سخنرانی دکتر عبدالله کریم‌زاده، سایبرپژوه و استاد مدعو گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران، در روز سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ در تالار ایران دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد.

برگزاری بیست و دومین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

اردیبهشت
26
97

برگزاری بیست و دومین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان: قرائتی روانکاوانه از فضای مجازی: دیجیتالی شدن عقده ادیپ و اختگی نمادین سوژه در فضای مجازی

سخنران: دکتر عبدالله کریم‌زاده، سایبرپژوه و استاد مدعو گروه زبان و ادبیات انگلیسی  دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه 1 خرداد ماه 1397

مکان: تالار ایران دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

بیست و یکمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار شد

اردیبهشت
19
97

بیست و یکمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار شد

بیست‌ویکمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دو فضایی‌شدن جهان، با عنوان «نظریات آموزش و یادگیری سواد مجازی؛ دوفضایی‌شدن جهان و سواد جامع مجازی یا سواد دوفضایی» با سخنرانی خانم منیژه اخوان، کارشناس ‌ارشد ارتباطات دانشگاه تهران، روز سه شنبه 18 اردیبهشت 1396 در تالار ایران دانشکدة مطالعات جهان برگزار شد.

برگزاری بیست و یکمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

اردیبهشت
11
97

برگزاری بیست و یکمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان سخنرانی: "نظريات آموزش و يادگيري سواد مجازی؛ دوفضايي شدن جهان و  سواد جامع مجازي يا سواد دوفضایی"

سخنران: خانم منیژه اخوان

کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 1397ساعت 13:30

مکان: تالار ایران دانشکده مطالعات جهان

انتشار شماره دوم ژورنال پژوهشی «مطالعات فضای مجازی»

اردیبهشت
6
97

انتشار شماره دوم ژورنال پژوهشی «مطالعات فضای مجازی»

مجله پژوهشی «مطالعات فضای مجازی» توسط انتشارات دانشگاه تهران از طرف «مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی» و «کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان» منتشر می شود.

برگزاری کارگاه داوری مقالات علمی

فروردین
28
97

برگزاری کارگاه داوری مقالات علمی

با هدف آشنایی جامعة علمی با مقولة مهم داوری علمی مقالات، کارگاهی آموزشی با سخنرانی علیرضا صالحی‌نژاد، داور برتر حوزة علوم اجتماعی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، در ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ در دانشکدة مطالعات جهان، تالار فرهنگ برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی

فروردین
21
97

برگزاری کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی

کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جهان برگزار می‌کند:

کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی

بیستمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی :دوفضایی شدن جهان برگزار شد

اسفند
12
96

بیستمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی :دوفضایی شدن جهان برگزار شد

برگزاری بیستمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

فضای سوم: یک مدل مفهومی

در دانشکده مطالعات جهان

برگزاری بیستمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

اسفند
2
96

برگزاری بیستمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

عنوان: "فضای سوم: یک مدل مفهومی"

سخنران: آقای دکتر مسعود کوثری

عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه 8 اسفندماه 1396

مکان: تالار ایران دانشکده مطالعات جهان

برگزاری نوزدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

بهمن
25
96

برگزاری نوزدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

برگزاری نوزدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسگو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان با عنوان:

تدوین اولویت های کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی

در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

برگزاری نوزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

بهمن
18
96

برگزاری نوزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

نوزدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار می شود

عنوان: تدوین اولویت های کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی

سخنران: سید میلاد موسوی حق شناس

کارشناس ارشد ارتباطات دانشکده مطالعات جهان

زمان:دوشنبه 23 بهمن ماه 1396

مکان : تالار ایران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

هجدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن

دی
2
96

هجدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن

برگزاری هجدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

تجربه دوفضایی شده کاربران ایرانی از سوگواری مجازی در شبکه اجتماعی فیسبوک

در دانشکده مطالعات جهان

برگزاری هجدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

آذر
20
96

برگزاری هجدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

هجدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دو فضایی شن جهان برگزار می شود

عنوان: تجربه دوفضایی شده کاربران ایرانی از سوگواری مجازی در شبکه اجتماعی فیسبوک

سخنران: خانم سیده تمنا منصوری

کارشناس ارشد رشته ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه 28 آذرماه1396 راس ساعت 13

مکان: تالار ایران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

برگزاری هفدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

آذر
19
96

برگزاری هفدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

برگزاری هفدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

با عنوان " تحلیل محتوای توییتر ترامپ و شبکه CNN در دوره انتخاباتی اخیر أمریکا

در دانشکده مطالعات جهان