رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

آرشیو اخبار

هفدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار می شود

آذر
11
96

 هفدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار می شود

هفدهمین جلسه کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار می شود.

عنوان: تحلیل محتوی تویتر ترامپ و شبکه CNN در دوره انتخاباتی اخیر أمریکا

سخنران: سیده زهرا امامزاده، دانشجوی دکتری رشته ارتباطات و رسانه دانشگاه کنتربری کشور نیوزلند

زمان: سه شنبه 14 آذرماه 1396، ساعت 13:30 تالار ایران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

برگزاری شانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

آذر
11
96

برگزاری شانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

برگزار شانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

"مسیر جهانی جامعه اطلاعاتی: گزارش روند و نتایج نشست ها از 2003 تا 2017"

در دانشکده مطالعات جهان

شانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

آذر
4
96

 شانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان: مسیر جهانی جامعه اطلاعاتی: گزارش روند نشست ها از 2003 تا 2017

سخنران: دکتر یونس شکرخواه

 رئیس گروه اروپای دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

زمان: روز سه‌شنبه 7 آذرماه ، ساعت 10 صبح

مکان: تالار ایران دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران

برگزاری پانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

آبان
13
96

برگزاری پانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

برگزاری پانزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان با عنوان :

"آموزش سواد رسانه ای در مدارس ایران"

پانزدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار می گردد

مهر
26
96

پانزدهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار می گردد

آموزش سواد رسانه ای در مدارس ایران

سخنران: صبا خسروی

دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

برگزاری چهاردهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی:دوفضایی شدن جهان

مهر
23
96

برگزاری چهاردهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی:دوفضایی شدن جهان

چهاردهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان با عنوان:

جهانی شدن در فضای مجازی و پیامدهای آن بر شهروندی ملی از منظر «شهروندی فرهنگی»

در دانشکده مطالعات جهان برگزار گردید

چهاردهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

مهر
15
96

چهاردهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

برگزاری چهاردهمین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان:جهانی شدن در فضای مجازی و پیامدهای آن بر شهروندی ملی از منظر «شهروندی فرهنگی»

سخنران: فرزانه سیاسی راد

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی رسانه دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه 18 مهرماه 1396، ساعت 13:30، تالار ایران دانشکده مطالعات جهان

سیزدهین جلسه نشست کرسی یونسکو با عنوان: " فرهنگ اقتصادی اشتراک داده"

تیر
27
96

سیزدهین جلسه نشست کرسی یونسکو با عنوان: " فرهنگ اقتصادی اشتراک داده"

سیزدهین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضایی مجازی: دوفضایی شدن جهان با عنوان:

" فرهنگ اقتصادی اشتراک داده"

در ابتدای سخنرانی جناب آقای دکتر احسان شاه قاسمی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در رابطه با بحث اقتصاد داده‌ها بیان کرد: موضوع اشتراک داده‌ها همزمان با رسانه‌‌های نوین نمود پیدا کرده است و جزء رسانه‌های سنتی هم می‌تواند قرار بگیرد.

برگزاری سیزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

تیر
11
96

برگزاری سیزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

برگزاری سیزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان: فرهنـگ اقتصــادی اشتراک داده

سخنران: ابراهیم محسنی آهویی

دانشجوی دکترای مطالعات رسانه و ارتباطات جدید، دانشگاه وین

دوازدهمین نشست تخصصی “کرسی یونسکو در دانشگاه تهران” : چرخش دیجیتالی در گفتمان ادبی

خرداد
27
96

دوازدهمین نشست تخصصی “کرسی یونسکو در دانشگاه تهران” : چرخش دیجیتالی در گفتمان ادبی

دوازدهمین نشست تخصصی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان توسط دکتر عبداله کریم زاده، دکتری مطالعات فرهنگی در حوزه های ادبی و پژوهشگر مطالعات فضای سایبر،  روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶ در تالار  ایران دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.

برگزاری دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

خرداد
17
96

برگزاری دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان، توسط آقای دکتر عبدالله کریم زاده دکتری مطالعات فرهنگی در حوزه های ادبی و پژوهشگر مطالعات فضای سایبر با عنوان « چرخش  دیجیتالی  در گفتمان ادبی: تجربه دیجیتالی شدن ادبیات فارسی و آینده آن در پرتو پارادایم دوفضایی شدن ها» روز دوشنبه 22 خردادماه 1396 در تالار ایران دانشکده مطالعات جهان برگزار می شود.

فراخوان مقاله

اردیبهشت
26
96

فراخوان مقاله

فصلنامه علمی- پژوهشی «مطالعات سیاست های فضای مجازی»

Journal of Cyberspace Policy Studies

برگزاری کارگاه بازیابی اسناد و داده های ملل متحد

اردیبهشت
19
96

انجمن ایرانی مطالعات جهان با همکاری دانشکده مطالعات جهان و کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار می کند:

کارگاه بازیابی اسناد و داده های ملل متحد

چهارشنبه 27 اردیبهشت و دوشنبه 8 خرداد 96 ساعت 9 تا 13

مکان: دانشکده مطالعات جهان، آزمایشگاه زبان

برگزاری یازدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار شد

اردیبهشت
16
96

برگزاری یازدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار شد

یازدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان توسط دکتر احسان شاه قاسمی، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،  روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در تالار  ایران دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.