رویدادها

تقویم
مهر
23

آرشیو اخبار

گزارش دهمین نشست از سلسله نشست‌های کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

اسفند
7
95

گزارش دهمین نشست از سلسله نشست‌های کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

دهمین نشست از سلسله نشست‌های کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ، با سخنرانی دکتر مسعود اسدپور؛ عضو هیات علمی گروه هوش ماشین و رباتیک، فناوری اطلاعات و نرم افزار دانشگاه تهران و سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با عنوان "هوش مصنوعی، فضای مجازی ومدیریت رفتارجمعی"، روز سه شنبه سوم اسفندماه در تالار ایران دانشکده‌ی مطالعات جهان برگزار شد.

برگزاری دهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو با موضوع: هوش مصنوعی، فضای مجازی و مدیریت رفتار جمعی

بهمن
27
95

برگزاری دهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو با موضوع: هوش مصنوعی، فضای مجازی و مدیریت رفتار جمعی

دهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو با موضوع:

هوش مصنوعی، فضای مجازی و مدیریت رفتار جمعی

در دانشکده مطالعات جهان برگزار می شود

نهمین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان برگزار شد

دی
18
95

نهمین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان برگزار شد

نهمین نشست از سلسله نشست های کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ، با سخنرانی دکتر سعیدرضا عاملی؛ رییس دانشکده ی مطالعات جهان، با عنوان "بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن ها و آینده ی فرهنگ در جهان"، روز سه شنبه چهاردهم دیماه در تالار ایران دانشکده ی مطالعات جهان برگزار شد.

برگزاری نخستین نشست کارگاهی با عنوان "بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن ها و آینده فرهنگ در جهان"

دی
11
95

برگزاری نخستین نشست کارگاهی با عنوان "بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن ها و آینده فرهنگ در جهان"

نخستین نشست کارگاهی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ : دوفضایی شدن جهان  و انجمن ایرانی مطالعات جهان با عنوان بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن ها و آینده فرهنگ در جهان

اولین شماره فصلنامه تخصصی سیاست های فضای مجازی با عنوان “Cyberspace Policy Studies”منتشر شد

دی
9
95

اولین شماره فصلنامه تخصصی سیاست های فضای مجازی با عنوان “Cyberspace Policy Studies”  در دی ماه 1395 منتشر گردید.

برگزاری هشتمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

آذر
22
95

برگزاری هشتمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

هشتمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی با موضوع:

فضای مجازی و خانواده: عضویت در فیس بوک و پیامدهای آن بر نظام خانواده در ایران

در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد

فضای مجازی و خانواده: عضویت در فیس بوک و پیامدهای آن بر نظام خانواده در ایران

آذر
17
95

فضای مجازی و خانواده: عضویت در فیس بوک و پیامدهای آن بر نظام خانواده در ایران

 سخنرانی دکتر حسین حسنی با موضوع "فضای مجازی و خانواده: عضویت در فیس بوک و پیامدهای آن بر نظام خانواده در ایران"

مکان:دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان، تالار ایران

تاریخ برگزاری:دوشنبه 22 آذرماه 1395

زمان: 13:30

برگزاری هفتمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی : دوفضایی شذن جهان

آذر
15
95

برگزاری هفتمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی : دوفضایی شذن جهان

هفتمین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ : دوفضایی شدن جهان با موضوع:

"شبکه‌ اجتماعی مشارکتی ایرانیان «گروگل»"

با سخنرانی مهندس حمیدرضا بدخشانفرد، مسئول پرتال شورای شهر تهران

برگزاری ششمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

آبان
24
95

برگزاری ششمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

ششمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان با موضوع:

فلسفه فضای مجازی

در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد

« فلسفه فضای مجازی»

آبان
22
95

« فلسفه فضای مجازی»

سخنرانی دکتر عزیز نجف پور در محل کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان با موضوع :

« فلسفه فضای مجازی»

برگزاری همایش «عمومی سازی علم در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی»

آبان
22
95

برگزاری همایش «عمومی سازی علم در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی»

همایش «عمومی سازی علم در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی» با حمایت و مشارکت انجمن ترویج علم ایران، انجمن ایرانی مطالعات جهان و با همکاری "کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان"، برگزارشد.

پنجمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

آبان
17
95

پنجمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

پنجمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان با موضوع:

«فضای مجازی و دینداری»

با سخنرانی دکتر حمید رضا آیت اللهی بر گزار شد

فضای فراگیر مجازی و توسعه دسترسی و انتشار دانش عمومی

آبان
16
95

به مناسبت هفته ترویج علم از تاریخ 16 تا 20 ابان ماه 1395 انجمن ترویج علم ایران با همکاری "کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان" و سایر مراکز علمی و فرهنگی کشور در نظر دارد مراسم گردهمایی را در تاریخ های مذکور با فعالان حوزه های مختلف علمی برگزار نماید. به همین منظور "کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان" در تاریخ 19 آبان ماه مراسم سخنرانی خود را با حضور جناب آقای دکتر سعید رضا عاملی؛ رییس دانشکده مطالعات جهان و  رئیس کرسی یونسکو در دانشگاه تهران با عنوان «فضای فراگیر مجازی و توسعه دسترسی و انتشار دانش عمومی» برگزار می کند.

محل برگزاری: تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان

ساعت برگزاری: 8:30 الی  16

سخنرانی پروفسور حمیدرضا آیت اللهی در محل کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان

آبان
12
95

سخنرانی پروفسور حمیدرضا آیت اللهی در محل کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان

سخنرانی پروفسور حمیدرضا آیت اللهی در محل کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان با موضوع :

« فضای مجازی و دینداری»

بررسی اثر بخشی رسانه های اجتماعی برای جنبش های اجتماعی و مباحث سیاسی در اندونزی

آبان
3
95

 بررسی اثر بخشی رسانه های اجتماعی برای جنبش های اجتماعی و مباحث سیاسی در اندونزی

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع:

بررسی اثر بخشی رسانه های اجتماعی برای جنبش های اجتماعی و مباحث سیاسی در اندونزی

در دانشکده مطالعات جهان