رویدادها

تقویم
بهمن
18
آذر
20

آرشیو اخبار

سیزدهین جلسه نشست کرسی یونسکو با عنوان: " فرهنگ اقتصادی اشتراک داده"

تیر
27
96

سیزدهین جلسه نشست کرسی یونسکو با عنوان: " فرهنگ اقتصادی اشتراک داده"

سیزدهین جلسه نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضایی مجازی: دوفضایی شدن جهان با عنوان:

" فرهنگ اقتصادی اشتراک داده"

در ابتدای سخنرانی جناب آقای دکتر احسان شاه قاسمی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در رابطه با بحث اقتصاد داده‌ها بیان کرد: موضوع اشتراک داده‌ها همزمان با رسانه‌‌های نوین نمود پیدا کرده است و جزء رسانه‌های سنتی هم می‌تواند قرار بگیرد.

برگزاری سیزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

تیر
11
96

برگزاری سیزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

برگزاری سیزدهمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

عنوان: فرهنـگ اقتصــادی اشتراک داده

سخنران: ابراهیم محسنی آهویی

دانشجوی دکترای مطالعات رسانه و ارتباطات جدید، دانشگاه وین

دوازدهمین نشست تخصصی “کرسی یونسکو در دانشگاه تهران” : چرخش دیجیتالی در گفتمان ادبی

خرداد
27
96

دوازدهمین نشست تخصصی “کرسی یونسکو در دانشگاه تهران” : چرخش دیجیتالی در گفتمان ادبی

دوازدهمین نشست تخصصی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان توسط دکتر عبداله کریم زاده، دکتری مطالعات فرهنگی در حوزه های ادبی و پژوهشگر مطالعات فضای سایبر،  روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۶ در تالار  ایران دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.

برگزاری دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

خرداد
17
96

برگزاری دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

دوازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان، توسط آقای دکتر عبدالله کریم زاده دکتری مطالعات فرهنگی در حوزه های ادبی و پژوهشگر مطالعات فضای سایبر با عنوان « چرخش  دیجیتالی  در گفتمان ادبی: تجربه دیجیتالی شدن ادبیات فارسی و آینده آن در پرتو پارادایم دوفضایی شدن ها» روز دوشنبه 22 خردادماه 1396 در تالار ایران دانشکده مطالعات جهان برگزار می شود.

فراخوان مقاله

اردیبهشت
26
96

فراخوان مقاله

فصلنامه علمی- پژوهشی «مطالعات سیاست های فضای مجازی»

Journal of Cyberspace Policy Studies

برگزاری کارگاه بازیابی اسناد و داده های ملل متحد

اردیبهشت
19
96

انجمن ایرانی مطالعات جهان با همکاری دانشکده مطالعات جهان و کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برگزار می کند:

کارگاه بازیابی اسناد و داده های ملل متحد

چهارشنبه 27 اردیبهشت و دوشنبه 8 خرداد 96 ساعت 9 تا 13

مکان: دانشکده مطالعات جهان، آزمایشگاه زبان

برگزاری یازدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار شد

اردیبهشت
16
96

برگزاری یازدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان برگزار شد

یازدهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان توسط دکتر احسان شاه قاسمی، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،  روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در تالار  ایران دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.

یازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو درفضای مجازی و فرهنگ: «پژوهش در فضای مجازی»

اردیبهشت
6
96

 یازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو درفضای مجازی و فرهنگ:  «پژوهش در فضای مجازی»

یازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو درفضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان، توسط آقای دکتر احسان شاه قاسمی استادیار گروه ارتباطات در دانشگاه تهران با موضوع «پژوهش در فضای مجازی» برگزار می‌شود.

برگزاری همایش بین المللی حقوق بشر اسلامی در دانشکده مطالعات جهان

فروردین
29
96

برگزاری همایش بین المللی حقوق بشر اسلامی در دانشکده مطالعات جهان

همایش بین المللی حقوق بشر اسلامی، روز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۶ به همت مرکز حقوق بشر اسلامی لندن،  مرکز بین الملل دفتر تبلیغات اسلامی قم، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و انجمن علمی مطالعات جهان و با حضور اساتید داخلی و خارجی در تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.

برگزاری کنفرانس بین المللی حقوق بشر اسلامی در دانشکده مطالعات جهان

فروردین
21
96

برگزاری کنفرانس بین المللی حقوق بشر اسلامی در دانشکده مطالعات جهان

کنفرانس بین المللی حقوق بشر اسلامی (مبانی، مفاهیم، تمایزات و اولویت­‌ها) به همت مرکز حقوق بشر اسلامی لندن،  مرکز بین­‌الملل دفتر تبلیغات اسلامی قم، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و انجمن علمی مطالعات جهان ، روز شنبه 26 فروردین ماه در تالار حنانه دانشکده مطالعات جهان برگزار می­ شود.

گزارش دهمین نشست از سلسله نشست‌های کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

اسفند
7
95

گزارش دهمین نشست از سلسله نشست‌های کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

دهمین نشست از سلسله نشست‌های کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ، با سخنرانی دکتر مسعود اسدپور؛ عضو هیات علمی گروه هوش ماشین و رباتیک، فناوری اطلاعات و نرم افزار دانشگاه تهران و سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با عنوان "هوش مصنوعی، فضای مجازی ومدیریت رفتارجمعی"، روز سه شنبه سوم اسفندماه در تالار ایران دانشکده‌ی مطالعات جهان برگزار شد.

برگزاری دهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو با موضوع: هوش مصنوعی، فضای مجازی و مدیریت رفتار جمعی

بهمن
27
95

برگزاری دهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو با موضوع: هوش مصنوعی، فضای مجازی و مدیریت رفتار جمعی

دهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو با موضوع:

هوش مصنوعی، فضای مجازی و مدیریت رفتار جمعی

در دانشکده مطالعات جهان برگزار می شود

نهمین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان برگزار شد

دی
18
95

نهمین نشست کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دو فضایی شدن جهان برگزار شد

نهمین نشست از سلسله نشست های کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ، با سخنرانی دکتر سعیدرضا عاملی؛ رییس دانشکده ی مطالعات جهان، با عنوان "بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن ها و آینده ی فرهنگ در جهان"، روز سه شنبه چهاردهم دیماه در تالار ایران دانشکده ی مطالعات جهان برگزار شد.

برگزاری نخستین نشست کارگاهی با عنوان "بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن ها و آینده فرهنگ در جهان"

دی
11
95

برگزاری نخستین نشست کارگاهی با عنوان "بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن ها و آینده فرهنگ در جهان"

نخستین نشست کارگاهی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ : دوفضایی شدن جهان  و انجمن ایرانی مطالعات جهان با عنوان بازخوانی پارادایم دوفضایی شدن ها و آینده فرهنگ در جهان

اولین شماره فصلنامه تخصصی سیاست های فضای مجازی با عنوان “Cyberspace Policy Studies”منتشر شد

دی
9
95

اولین شماره فصلنامه تخصصی سیاست های فضای مجازی با عنوان “Cyberspace Policy Studies”  در دی ماه 1395 منتشر گردید.