رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

انتشار فصلنامه شماره 3 مطالعات فضای مجازی و نمایه شدن آن در 31 پایگاه بین المللی

شهریور
31
97

نشریه پژوهشی مطالعات فضای مجازی توسط انتشارات دانشگاه تهران از طرف «مرکز پژوهشی سیاست های فضای مجازی» و «کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان» به زبان انگلیسی منتشر می شود و موضوعات کلان مرتبط با فضای مجازی را پوشش می‌دهد.

دکتر سید محمد مرندی و دکتر سعیدرضا عاملی به ترتیب مدیر مسئول و سردبیر این فصلنامه می‌باشند.

مقالات منتشر شده در آخرین شماره این مجله بشرح ذیل می‌باشد.

“Internet (Information/Skill) Literacy in Iran” by Saied Reza Ameli (University of Tehran, Iran) & Ebrahim Mohseni Ahooei (University of Vienna, Austria)

“Thirdspace: The Trialectics of the Real, Virtual and Blended Spaces” by Masoud Kosari (University of Tehran, Iran) & Abbas Amoori (University of Tehran, Iran)

“Digital Art and Crowd Creation in Iran (Case Study: Tehran Annual Digital Art Exhibition)” by Azam Ravadrad (University of Tehran, Iran) & Masoomeh Taghizadegan (University of Tehran, Iran)

“Religiosity and Cyberspace: A Meta-Analysis on the Studies of Religion and Cyberspace” by Mohammad Javad Chitsaz (ACECR Institute for Humanities and Social Sciences) & Mohammad Hosseini Moghaddam (ACECR Institute for Humanities and Social Sciences)

“Cross border E-Science and Research Partnership: Bridging the Gap Between Science and Media” by Younes Shokrkhah (University of Tehran & Iranian Association for Studies on Information Society, Iran)

“Review of “Twitter and Jihad: The Communication Strategy of ISIS” edited by Monica Maggioni and Paolo Magri” by Farzad Salimifar (School of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs, Iran)

“Review of “Computer-Assisted and Web-Based Innovations in Psychology, Special Education, and Health” edited by James K. Luiselli & Aaron J. Fischer” by Ladan Fath (Simon Fraser University, Canada)

 

لازم به ذکر است که نسخه الکترونیکی این نشریه از طریق وب‌سایت نشریه

https://jcss.ut.ac.ir

در دسترس است.

فصلنامه مطالعات فضای مجازی عضو کمیته اخلاق نشر (COPE) می باشد. همچنین قابل ذکر است این فصلنامه توسط 31 پایگاه از جمله پایگاه های ذیل نمایه می شود.

CIVILICA, China Citation Database, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Eurasian Scientific Journal Index, Index Copernicus, Norwegian Centre for Research Data, Directory of Open Access scholarly Resources, and Social Science Open Access Repository.

علاقه مندان به حوزه فضای مجازی می توانند برای ارسال مقاله و دریافت راهنمای نویسندگان به آدرس https://jcss.ut.ac.ir/journal/authors.note مراجعه نمایند