رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

برگزاری همایش «عمومی سازی علم در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی»

آبان
22
95

همایش «عمومی سازی علم در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی» با حمایت و مشارکت انجمن ترویج علم ایران، انجمن ایرانی مطالعات جهان و با همکاری "کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان"، برگزارشد.

برگزاری همایش «عمومی سازی علم در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی»

این همایش که از سلسله برنامه‌های انجمن ترویج علم ایران، به مناسبت «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» در هفته «ترویج علم» بود، روز چهارشنبه ۱۹ آبان در محل تالار حنانه دانشکده ی مطالعات جهان برگزارگردید.