رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

برگزاری دهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو با موضوع: هوش مصنوعی، فضای مجازی و مدیریت رفتار جمعی

بهمن
27
95
برگزاری دهمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو با موضوع: هوش مصنوعی، فضای مجازی و مدیریت رفتار جمعی

دهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو درفضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان، توسط آقای دکتر مسعود اسدپور عضو هیأت علمی گروه هوش ماشین و رباتیک، فناوری اطلاعات و نرم افزار دانشگاه تهران و سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی، با موضوع « هوش مصنوعی، فضای مجازی و مدیریت رفتار جمعی» برگزار می‌شود. در این جلسه دکتر اسدپور در رابطه با این که طراحی یک ماشین هوشمند از دیرباز آرزوی بشر بوده است، و در این مسیر رشته هوش مصنوعی سعی در کشف راه‌هایی برای تزریق هوشمندی به سیستم‌های طراحی شده توسط بشر را دارد و این که تئوری‌های جدید در مورد یک سیستم هوشمند نگاهی پیوندگرا دارند سخن خواهد گفت، همچنین به بررسی اینکه هوشمندی یک سیستم ناشی از پیوندها و ارتباطات موثر و شبکه مناسب اجزای سیستم بوده  و معتقد است اجزای ساده و غیرهوشمند در صورتی که هوشمندانه از طریق یک شبکه ارتباطی کارا کنار هم قرار گیرند می‌توانند یک سیستم هوشمند تولید کنند، مسائلی را مطرح خواهد نمود.

در این سخنرانی اهمیت نگاه  شبکه‌ای و پیوندگرایانه به فضای مجازی مورد تاکید قرار گرفته و از این دیدگاه به مساله مدیریت رفتار جمعی کاربران در فضای مجازی  پرداخته خواهد شد.