رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

یازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو درفضای مجازی و فرهنگ: «پژوهش در فضای مجازی»

اردیبهشت
6
96

یازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو درفضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان، توسط آقای دکتر احسان شاه قاسمی استادیار گروه ارتباطات در دانشگاه تهران با موضوع «پژوهش در فضای مجازی» برگزار می‌شود.

 یازدهمین جلسه از سلسله جلسات سخنرانی کرسی یونسکو درفضای مجازی و فرهنگ:  «پژوهش در فضای مجازی»

در سال های اخیر میزان پژوهش در فضای مجازی رشد نمایی داشته است. بازاریابان توانسته اند بهتر مشتری های خود را بیابند و رهگیری کنند. رسانه ها توانسته اند بهتر ذائقه مخاطبان خود را بسنجند و امروز دیگر سرویس های ویدئوی درخواست محور طبقه بندی ژانرها را به دست مخاطب سپرده اند. مقامات سیاسی بهتر می توانند خواست های همگانی را درک کنند و، پژوهشگران اجتماعی و ارتباطی توانسته اند پژوهش های موثرتر و جالب تری را طراحی و اجرا کنند. در این سخنرانی ابتدا در مورد مزایا و معایب پژوهش آنلاین و وضعیت آن در برخی کشورها صحبت خواهم کرد. در بخش دوم، پژوهشی که به صورت آنلاین روی 1752 پاسخگوی آمریکایی در 50 ایالت آمریکا انجام داده ام را معرفی خواهم کرد.