رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

شبکه‌های اجتماعی، زندگی روزمره و جریان اطلاعات

مهر
6
95

گزارش سخنرانی علمی با موضوع

شبکه‌های اجتماعی، زندگی روزمره و جریان اطلاعات

در دانشکده‌ی مطالعات جهان

شبکه‌های اجتماعی، زندگی روزمره و جریان اطلاعات

«در جهانی که شبکه‌های اجتماعی به افراد جامعه با هر سطحی از دانش و مهارت فرصت‌های فزاینده‌ای داده‌اند تا دیدگاه‌ها، باورها یا دانسته‌های خود را با صد‌ها و گاه صدها هزار نفر دیگر به اشتراک بگذارند، قدرت نسبی نخبگان و سازمان‌هایی که پیش از این، منبع اصلی اطلاعات بودند کاهش یافته و قدرت نسبی افراد عادی در این زمینه افزایش یافته است.»

این مطلب را دکتر شاهو صبّار، در سومین جلسه از سلسله سخنرانی‌های کرسی یونسکو «فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان» مطرح کرد و افزود: در شرایطی که عموم مردم قدرت فزاینده‌ای به عنوان یک منبع نشر و بازنشر اطلاعات یافته‌اند، برای درک جریان اطلاعات راهی جز راه پیچیده و سختِ شناخت این فعالان نوظهور باقی نمی‌ماند.

او گفت در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به جای مطالعات مخاطب، مطالعات باید بر شناخت افراد به عنوان فعالان عرصه‌ی نشر و بازنشر اطلاعات تمرکز یابد. مطالعات نشان داده است که با شناخت افراد و خصوصیات آنان در شبکه، می‌توان به پیش‌بینی‌هایی در زمینه علایق آنان و رفتارهای آینده‌ی آنان در شبکه‌های اجتماعی دست زد.

این مدرس دانشگاه تهران گفت که در حال انجام مجموعه‌ای مطالعات در جهت شناخت افراد و رفتارهای آنان در شبکه‌های اجتماعی است و در برخی از این مطالعات این فرضیه‌ها دنبال می‌کند که مطالبی که افراد در شبکه‌های اجتماعی نشر و بازنشر می‌کنند، در پسِ ظاهر متفاوتشان، تمهای مشترکی دارند. به عبارت دیگر او به دنبال نشان دادن این امر است که با شناخت تعداد محدودی تمِ محتواییِ مورد علاقه‌ی افراد، ممکن است بتوان بازنشر تعداد بسیار زیادی از مطالب را توسط افراد توضیح داد.  

این جلسه در روز سه‌شنبه 6 مهر ماه 1395 در محل تالار ایران دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.