رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

بررسی اثر بخشی رسانه های اجتماعی برای جنبش های اجتماعی و مباحث سیاسی در اندونزی

آبان
3
95

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع:

بررسی اثر بخشی رسانه های اجتماعی برای جنبش های اجتماعی و مباحث سیاسی در اندونزی

در دانشکده مطالعات جهان

 بررسی اثر بخشی رسانه های اجتماعی برای جنبش های اجتماعی و مباحث سیاسی در اندونزی

در تاریخ 3 آبان ماه 1395 چهارمین جلسه سخنرانی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان توسط خانم دکتر حمیده مولایی  در دانشکده مطالعات جهان برگزار گردید.

دکتر حمیده مولایی عضو هیئت علمی گروه مطالعات جنوب و شرق آسیا دانشکده مطالعات جهان، با موضوع " بررسی اثر بخشی رسانه های اجتماعی برای جنبش های اجتماعی و مباحث سیاسی در اندونزی" در جمع اندیشمندان  حوزه فضای مجازی به ایراد سخنرانی پرداختند .

قابل ذکر است دکتر مولایی مدرک کارشناسی و کارشناشی ارشد خود را از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدرک دکتری خود را از دانشگاه سیدنی استرالیا اخذ نموده است.

دکتر مولایی در ابتدای جلسه موضوع مورد بحث خود را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: رسانه های اجتماعی که با ظهور تکنولوژی وب 2 به وجود آمده اند، از نظر تولید و مصرف محتوا تفاوت های اساسی با رسانه های جمعی دارند. این رسانه ها از بدو پیدایش خود فرصت های جدیدی را فرا روی شهروندان جهت مشارکت در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و مدنی قرار داده اند. وی افزود با توجه به محبوبیت روز افرون این رسانه ها در کشورهای مختلف و از جمله کشور پرجمعیت اندونزی، بررسی اثربخشی رسانه های مذکور برای جنبش های اجتماعی و مباحث سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان در بخش اول سخنرانی خود به بررسی  دو جنبش اجتماعی مهم ضد فساد در سال 2009 در کشور اندونزی اشاره کرد. وی که برای مطالعه اثر بخشی این جنبش ها از روش مصاحبه عمقی با تعدادی از فعالان رسانه های اجتماعی، روزنامه نگاران و محققان رسانه بهره گرفته اذعان داشت که رسانه های اجتماعی نقطه شروع خوبی برای جنبش های اجتماعی هستند، اما وجود آنها به تنهایی برای موفقیت و به ثمر نشستن جنبش کافی نیست. جنبش ها برای موفقیت خود نیازمند عوامل دیگری هستند که مهمترین آنها عبارت از بازنمایی مثبت جنبش اجتماعی در رسانه های جمعی مانند رادیو و تلویزیون و اقبال عمومی جامعه نسبت به مسئله پیش آمده می باشند.

در ادامه دکتر مولایی در بخش دوم سخنرانی خود به توضیح بررسی کیفیت مباحث سیاسی شهروندان در رسانه های اجتماعی پرداخت و گفت به این منظور یکی از کانال های بحث و گفتگو در مورد جنبش ضد فساد را مورد بررسی قرار داده است. وی افزود به منظور بررسی کیفیت مباحث سیاسی، یک سنجه چهار متغیری شامل  1) میزان استدلال، 2) دانش سیاسی، 3) تنوع نظرات و 4) مدنیت را طراحی کرده است. وی در پایان سخنرانی خود گفت نتایج بررسی ها نشان داد که مشارکت کنندگان در مباحث از نظر میزان مدنیت و احترام متقابل در درجه بالایی قرار داشتند. اما میزان استدلال و دانش سیاسی در مورد موضوع مورد بحث و هم چنین تنوع نظرات سیاسی افراد در درجه پائینی قرار داشت.

کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان به ریاست دکتر سعید رضا عاملی عضو هیئت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران، از جمله کرسی‌های نوپای دانشگاه تهران است که با رویکرد دوفضایی به فرهنگ و فضای مجازی، تلاشی دوسویه و بلکه چندسویه برای درک عمیق‌تر رابطة فناوری فضای مجازی با انسان و جامعة مرتبط با این فضا و در تعبیري دقیق‌تر، رابطة فضای مجازی و فرهنگ دارد.هرچند از زمان شروع به کار این کرسی چیزی نمی گذرد اما گام‌های مثبتی در حوزه فضای مجازی و فرهنگ برداشته است و نخستین رویداد آن برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی سبک زندگی و سلامت: فرهنگ و فضای مجازی بود که در تاریخ 30 دی ماه 1394 برگزار گردید. همچنین این کرسی در نظر دارد در ماه های باقیمانده به انتهای سال 2016 سلسله جلسات سخنرانی را با حضور اندیشمندان ایرانی و بین المللی برگزار نماید.