رویدادها

تقویم
آذر
14
آبان
12
آبان
12

کنفرانس ها

 کنفرانس های ملی و بین المللی

ردیف

عنوان کنفرانس

سطح برگزاری

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

آدرس

1

سبک زندگی و سلامت؛ فرهنگ و فضای مجازی

بین المللی

30 دی ماه 1395

تهران

http://ucccdsw.ut.ac.ir/fa/Conference/Details/5

2

همایش «عمومی سازی علم در عصر فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی»

ملی

19 آبان ماه 1395

تهران

http://ucccdsw.ut.ac.ir/fa/News/Details/36

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10