رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

مدیریت اطلاعات و منابع علمی بر اساس برنامه کاربردی مندلی

تاریخ انتشار : 1/15/2017

کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان مستقر در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، اقدام به چاب  کتاب "مدیریت اطلاعات و منابع علمی بر اساس برنامه کاربردی مندلی " نموده است

مدیریت اطلاعات و منابع علمی بر اساس برنامه کاربردی مندلی

کتاب  " مدیریت اطلاعات و منابع علمی بر اساس برنامه کاربردی مندلی" توسط دکتر احمد سلطانی نژاد و سعیده کوزه‌گری

تألیف شده است. این اثر در 5 فصل مطالب مورد نیاز برای آموزش برنامه کاربردی مندلی را در دو سطح مقداتی و پیشرفته با روشی ساده که بر اساس دستورالعمل این نرمافزار تنظیم شده است، ارائه می‌دهد. سرفصل های ارائه شده در این کتاب عبارتند از:

معرفی نرم‌افزارهای مندلی، نصب و به روزرسانی نرم‌افزار مندلی، راهنمای مندلی دسکتاپ، راهنمای نرم‌افزار مندلی وب،راهنمای ابزار استناددهی و مندلی اندروید.

کتاب " مدیریت اطلاعات و منابع علمی بر اساس برنامه کاربردی مندلی" در 140صفحه و 200 نسخه، توسط انتشارات دانش نگار و به قیمت 11500 تومان به چاپ رسیده است.