رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

پروفسور سعیدرضا عاملی

پروفسور سعیدرضا عاملی

استاد  گروه ارتباطات- دانشكده ي علوم اجتماعي ـ دانشگاه تهران

عضو وابسته گروه مطالعات آمريکاي – دانشکده مطالعات جهان

رئیس انجمن علمی مطالعات جهان

رئيس مركز پژوهشي سياست هاي فضاي مجازي

رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

رئیس کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

به نام خدا

شرح حال علمي

دکتر سعيد رضا عاملي

استاد  گروه ارتباطات- دانشكده ي علوم اجتماعي ـ دانشگاه تهران

عضو وابسته گروه مطالعات آمريکاي – دانشکده مطالعات جهان

رئیس انجمن علمی مطالعات جهان

رئيس مركز پژوهشي سياست هاي فضاي مجازي

رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

رئیس کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان

تلفن: 61119287 -61119291-88350977 - 88630931- 021

فكس: 88630196- 61119291 - 021

آدرس پست الكترونيكي: ssameli@ut.ac.ir

 

تحصيلات

1977-  فارغ التحصيل از دبيرستان جان اف كندي ـ ايالات متحده ي امريكا

1977-1997- ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه سكرمنتو  امريكا  ( ناتمام)

1360-1372- تحصيلات حوزوي - مقدمات، سطح و درس خارج – منطق و فلسفه

1368-1372- همزمان با تحصيل در حوزه – دوره کارشناسي علوم اجتماعي – گرايش پژوهش گري- دانشگاه تهران (طي 5/3 سال ليسانس به اتمام رسيد.)

1994-1995- فوق ليسانس جامعه شناسي ارتباطات - دانشگاه دوبلين ـ عنوان پايان نامه:   رابطه  تلويزيون و باورها و آداب رسوم ديني

1996-2001- دكتراي جامعه شناسي ارتباطات از دانشگاه رويال هالووي لندن ـ عنوان تحقيق: جهاني شدن، آمريکائي شدن و هويت مسلمين بريتانيا.

 

سوابق كاري

1997-2005- موسس و عضو هيئت امناي  كالج اسلامي مطالعات پيشرفته ـ لندن

1997-1999- موسس و رئيس  موسسه ي مطالعات اسلامي ـ لندن

1997 تا زمان حاضر- موسس و عضو هيئت امناي مؤسسه‌ی اسلامي حقوق بشر ـ لندن

2002تا زمان حاضر- عضو كميته ي بين المللي  مطالعات جهاني ـ لندن

1380 تا زمان حاضر- عضو هيئت علمي دانشكده ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران ـ گروه ارتباطات

1383- 1387- موسس و رئيس  موسسه مطالعات امريكاي شمالي و اروپا_ دانشگاه تهران

2006 – 2009- عضو پژوهشي گروه مطالعات آمريکائي و کانادائي دانشگاه بيرمنگام

1385-تاکنون – عضو هیئت تحریریه مجله جهانی رسانه - نسخه

1386- عضو هيأت تحريريه "پژوهشنامه جهاني شدن"

1387-1392- عضو هيأت تحريريه "دانشنامه علوم اجتماعي"

1387- تا زمان حاضر-  معاون برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات دانشگاه تهران

1387-بهمن 1391-  موسس و رئيس دانشكده مطالعات جهان_ دانشگاه تهران

1387 تا زمان حاضر- معاونت برنامه ريزي و فن آوري اطلاعات – دانشگاه تهران

1387 تا 1391-  1393 تا زمان حاضر - سردبير فصلنامه علمي- پژوهشي" تحقیقات فرهنگی ايران"

1389 تا زمان حاضر- عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم

1390  تا زمان حاضر- موسس و رئيس انجمن مطالعات جهان دانشگاه تهران

1389 تا زمان حاضر- مدیر مسئول فصلنامه مطالعات جهان

1390 تا زمان حاضر-  عضو شوراي عالي نظارت بر توسعه شهر تهران

1391-1392- عضو شوراي هماهنگي اجرايي همايش بين المللي پيشبرد علوم و فناوري در جهان اسلام

1392- رئيس "مركز پژوهشي سياست هاي فضاي مجازي" دانشكده مطالعات جهان- دانشگاه تهران

1392- عضو شوراي پژوهشي وزارت امور اقتصادي و دارايي

1392= عضو هيئت تحريريه فصلنامه اسلام سياسي- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي

1392- 1396 عضو شوراي راهبري فناوري اطلاعات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1392- 1395- عضو هيأت تحريريه نشريه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران٬ مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي.

1392- عضو هيئت تحريريه دو فصلنامه علمي- پژوهشي جامعه شناسي تاريخي

1394 – 14 شهریور – با حکم مقام معظم رهبری - عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی

1394- بهمن ماه- رئیس دانشکده مطالعات جهان- دانشگاه تهران

1395- رئیس کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دوفضایی شدن جهان- دانشکده مطالعات جهان

1395- اردیبهشت ماه-عضو کمیته برنامه علمی فضای مجازی و فناوری اطلاعات- دانشگاه شهید بهشتی

1395- 1398- عضو وابسته گروه مطالعات ایران دانشکده مطالعات جهان

 

پژوهش ها

1385- سرويراستاري و مديريت ترجمه مجموعه 4 جلدي نظريه هاي ارتباطات (1700 صفحه)  - ويراستار انگليسي، پائول کوبلي، با همکاري مترجمان عزيز آقايان گودرز ميراني؛ شاهو صبار، هادي خوشنويس و احسان شاه قاسمي.

1385- تمدن و علوم انساني با تاکيد بر تمدن ايراني، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

1386- مطالعات مربوط به طراحي شهر مجازي دانشگاهي – پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

1386-ارزيابي و تعريف استانداردهاي ارزيابي وب گاه هاي دولتي – اولين جايزه ملي وب گاه هاي دولتي – دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني.

1387- بررسي و ارزيابي تاثيرات متقابل ميان تحولات فرهنگي و تطورات فضاي مجازي طي ييست سال آينده، بخشي از پروژه چشم انداز تحولات فرهنگي ايران طي بيست سال آينده – دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام.

1387 – نيازسنجي، امکان سنجي و طراحي مدل اوليه شهر مجازي تهران، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران.

1387- ارزيابي ساب پرتال هاي شهرداري تهران همراه با تعريف استانداردهاي فضاي وبي شهرداري ها، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران.

1388- طراحی شهر مجازی تمدن اسلامی کارگروه بین الملل شورای سیاست گذاری روابط فرهنگی بین المللی.

1389- مطالعات راهبردی فضای مجازی – سازمان تبلیغات اسلامی

1389- نمادهای فرهنگی استان تهران – استانداری تهران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی – استان تهران

1390 – مطالعات منابع فرهنگی و امنيت فرهنگی –دبيرخانه شورای عالي  انقلاب فرهنگی

1390- پروژه طراحي الگوي پيشرفت اسلامي – ايراني؛ موسسه عالي آموزش مديريت و برنامه ريزي وابسته به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري.

1392 – "ترسيم نقشه جامع بازي سازي  رايانه اي مبتني بر نگاه كلان اسلام و نيازهاي بومي"- بنياد ملي بازي هاي رايانه اي.

1393 تا کنون – طراحی  نقشه راه فضای مجازی جمهوری اسلامی  (طرح جامع) – مرکز ملی فضای مجازی.

 

2005-7 – British Muslim Expectation of the Government, 6 volume of books have been published – Islamic Human Rights Commission.

2008 -  Organization of Islamic Countries as Global Body, with corporation of Prof. Jan Art Scholts (CSGR), United Nations University

2009-12 – Hate Crime against Muslims around the World, so far Hate Crime in Britain, France and USA have finalized, Islamic Human Rights Commission.

2010-2012  Bibliographical Discourse Analysis The Western Academic Perspective on Islam, Muslims and Islamic Countries (1949-2009), Sponsored by Islamic Human Rights Commission.

 

جوایز

1387-  انتخاب بعنوان استاد پيشگام روابط عمومي الکترونيک – دبيرخانه دائمي همايش روابط عمومي الکترونيک

1388 – پژوهشگر نمونه طرح های کاربردي دانشگاه تهران – پروژه طراحي شهرمجازي تهران – نياز سنجي، امکان سنجي و طراحي مدل اوليه شهر مجازي تهران

1388- پژوهشگر برتر طرح های پژوهشی شهرداری تهران – پروژه طراحی شهر مجازی تهران – نیاز سنجی، امکان سنجی و طراحی مدل اولیه شهر مجازی تهران

1390 – پژوهشگر برجسته طرح های کاربردی دانشگاه تهران_ پروژه مطالعات راهبردی فضای مجازی

1390- برنده جایزه کتاب فصل – کتاب رویکرد انتقادی به استعمار مجازی آمریکا

1390- رتبه اول پژوهش فرهنگی سال  در حوزه ارتباطات فرهنگی و بین المللی– کتاب رویکرد انتقادی به استعمار مجازی آمریکا

1391- برنده جايزه مرحوم علامه طباطبايي (جايزه ويژه بنياد ملي نخبگان، دانشمندان و استادان برجسته كشور)

1392- مؤلف برتر بين المللي دانشگاه تهران در بخش كتاب، با ارائه 15عنوان كتاب به زبان انگلیسی و تعداد50 مقاله ارائه شده در كنفرانس هاي بين المللي و يك طرح تحقيقاتي بين المللي در سومين جشنواره روز بين الملل دانشگاه تهران- 8 خرداد ماه

1392- پژوهشگر نمونه در بيست ودومين جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه تهران- 25 آذر ماه

1392- برگزيده ويژه نخستين جايزه ملي ايسپا (مركز افكارسنجي دانشجويان ايران) در هفته پژوهش- 25 آذر ماه/ جهاد دانشگاهي

1392- دريافت پنجمين جايزه دكتر حميد نطقي بنيانگذار روابط عمومي ايران٬ در دهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران، 23 و 24 دي ماه.

1394- برگزیده چهاردهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال در بخش کتاب؛ "مطالعات دوفضایی شدن بازی‌های رایانه‌ای"، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

 

دروس آموزشي

كارشناسي

جهاني شدن ارتباطات

مطالعات فضاي مجازي

فلسفه رسانه هاي جمعي

ارتباطات و فرهنگ

مطالعات فرهنگي و ارتباطات

كارشناسي ارشد

مقدمه اي بر مطالعات آمريكاي شمالي

جامعه شناسي ارتباطات بين فرهنگي

مطالعات فضاي مجازي

جهاني شدن و فرهنگ

قوم شناسي

مسائل رسانه اي ايران و جهان

دكتري

مسئله و حل مسئله در آمريكاي شمالي

فرهنگ مجازي

 

كتاب‌ها:‏ به زبان انگليسي

1-  2002, Globalization, Americanization and British Muslim Identity, London, ICAS Press.

2- 2004, Dual Citizenship: British, Islamic or Both: Obligation, Recognition, Respect and Belonging, London, IHRC, – co- authors, Saied R. Ameli & Arzu Mirali.

3- 2004, Social Discrimination: Across the Muslim Divide, London, IHRC, Saied R. Ameli, Manzur Elahi & Arzu Merali

4- 2005, Secular or Islamic? What Schools do British Muslims want for their children?, London, IHRC, Co-authors, Saied R. Ameli , Alya Azam, Arzu Mirali.

5- 2006, Hijab, Meaning, Power and Politics: British Muslim Women, London, IHRC,  Co-authors, Saied R. Ameli and Arzu Mirali.

6- 2006, Law & British Muslims: Domination of the Majority or Process of Balance?, London, IHRC, Saied R. Ameli, Beena Faridi, Karin Lindahl and Arzu Merali.

7- 2007, The British Media and Muslim Representation: The Ideology of Demonisation, London, IHRC, Saied R. Ameli, Syed Mohammed Marandi, Saeera Ahmed, Seyfeddin Kara, Arzu Merali.

8- 2009, Reflections on Palestine, Universality of Liberation Theology: one is Equal to all are Equal to One,

9- 2011, A Critical Approach to The United States’ Virtual Colonialism: Internet Domination Policy, Tehran, Islamic World Peace Forum and Faculty of World Studies, University of Tehran

10- 2011, Getting the Message: The Recurrence of Hate Crimes in the UK, London, IHRC Press.

11- 2011, The Organization of Islamic Conference: Accountability and Civil Society, in Jan Scholte (ed.), Building Global Democracy: Civil Society and Accountable Global Governance, Cambridge Press, pp. 146-162.

12- 2012   Bibliographical Discourse Analysis The Western Academic Perspective on Islam, Muslims and Islamic Countries (1949-2009) ,4 volume of books, London, IHRC (Islamic Human Rights Commission)

12- 2012 France and the hated society: Muslim Experiences, Saied R. Ameli, Arzu Merali, Ehsan shahghasemi,  IHRC (Islamic Human Rights Commission)

14- 2013, Bluetooth Virtual Community: Formation & Functions, Esmaeel Ramezani & Saied Reza Ameli, LAP LAMBERT Academic Publishing.

15- 2013,   Once Upon a Hatred: Anti- Muslim Experiences in the USA, Saied Reza Ameli, Ebrahim Mohseni Ahooei, and Arzu Merali, London, IHRC(Islamic Human Rights Commission)

16- 2014, Only Canadian: The experience of hate moderated differential citizenship for Muslims, Saeid Reza Ameli and Arzu Merali, London, IHRC(Islamic Human Rights Commission)

17-2014, Environment of Hate: The New Normal for Muslims in the UK, Saeid Reza Ameli and Arzu Merali, London, IHRC(Islamic Human Rights Commission)

 

 

 

 

کتاب‌ها: به زبان فارسي

1- 1387: روابط عمومي الكترونيك(روابط عمومي دوفضايي: مفاهيم, نظريه ها و برنامه عمل), تهران؛ شركت روابط عمومي و تبليغات هفت تبليغ.

2- 1387: مطالعات تلفن همراه: زندگي در حال حركت, تهران،  انتشارات سمت.

3- 1387: مطالعات شهر مجازي تهران (رويكرد تحليلي به فضاهاي عمومي)، تهران،  انتشارات آواي قلم، چاپ اول.

4- 1388: مطالعات شهر مجازي تهران (رويكرد تحليلي به فضاهاي عمومي)، دو مجلد، تهران، انتشارات آواي قلم، چاپ دوم.

5- 1388: سرويراستار و ناظر ترجمه کتاب نظريه هاي ارتباطات در 4 جلد، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

6- 1388: زمان مجازي "تحول در نهادهاي مجازي"، تهران،  انتشارات بعثت.

7- 1388: متن مجازي، تهران؛  پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

8- 1388: شبکه هاي علمي مجازي، تهران،  پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعی.

9- 1388: پژوهش مجازي، تهران؛ انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

10- 1388: شهر جهاني تهران، سازمان فن اوري اطلاعات – شهرداري تهران و مرکز سياست هاي فضاي مجازي دانشگاه تهران؛ دي ماه 1388.

11- 1388: جهاني شدن و جهان اسلام، عماد افروغ احمد مبلغي حميد احمدي محمدعلي تسخيري حسين پوراحمد اصغر افتخاري محسن الويري الياس نادران حسين دهشيار اميرمحمد حاجي يوسفي حسن سبحاني سعيدرضا عاملي سيدحميد مولانا حسن آقانظري سيدصادق حقيقت محمدهادي همايون احمد شعباني حسام الدين آشنا مهدي محسنيان راد ابراهيم بزرگر ناصر باهنر، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي.

12- 1389: رویکرد انتقادی به استعمار مجازی آمریکا: امپراتوری های مجازی و قدرت نرم، تهران، انتشارات امیر کبیر.

1389- فضای مجازی، ملاحظات اخلاقی، حقوقی و اجتماعی،

 

13- 1390: مطالعات مقایسه ای آمادگی الکترونیک، تهران، انتشارات امیر کبیر.

14- 1390: رویکرد دوفضایی به آسیب ها، جرائم، قوانین و سیاست های فضای مجازی، تهران، انتشارات امیر کبیر.

15- 1390: میراث تمدنی ایران: از ایران باستان تا ایران انقلاب اسلامی، دوجلد، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

16- 1390: مطالعات جهاني شدن: دو جهاني شدنها و دو فضايي شدنها، تهران، انتشارات سمت.

 1391: محتواي ملي در فضاي مجازي‘ به كوشش سعيد رضا عاملي‘ سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران‘ تهران.

17- 1391: اینترنت؛ نوشته لورنزو كانتوني و استفانو تارديني با ترجمه گروه مترجمان زیر نظر دکتر سعید رضا عاملی همراه با مقدمه دکتر سعید رضا عاملی، تهران، انتشارات امیرکبیر.

18-  1392- دو فضايي شدن نشر؛ مباني نشر الكترونيك، نويسندگان: محمد سميعي، يونس شكرخواه، سعيد رضا عاملي، فاطمه فهيم نيا، ريحانه هاشميان، به كوشش سعيد رضا عاملي، شركت انتشارات علمي و فرهنگي و اتحاديه جهاني ناشران مسلمان، چاپ اول، تهران.

19-  1392- روش هاي تحقيق در مطالعات فرهنگي و رسانه، سعيد رضا عاملي، انتشارات دانشگاه تهران، ارديبهشت ماه.

20- 1393- روابط عمومي دوفضايي ، تهران٬ انتشارات سيماي شرق٬  بهار93

21- 1394- مطالعات دو فضایی شدن های بازی های رایانه ای: رویکرد ارزشی-بومی به بازی‌ها، تهران، انتشارات امیر کبیر.

22- 1394- رسانه های نوین و فرهنگ مجازی، تألیف پرامود کی. نایار و ترجمه دکتر سعید رضا عاملی و گودرز میرانی ، انتشارات مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

23- 1394- بلوتوث و شبکه سازی اجتماعی، سعید رضا عاملی، اسماعیل رمضانی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران.

24- 1395- استثناء گرایی آمریکایی اروپا مرکزی و دیگری سازی مسلمانان، سعید رضا عاملی، انتشارات امیرکبیر، تهران.

 

 

 

مقدمه و فصل كتاب

1- 1386. ارزيابي فضاي مجازي ايراني؛ مجموعه مقالات دانشجويي، نويسنده؛ گروه ارتباطات و مؤسسه آمريكاي شمالي و اروپاي دانشگاه تهران، مقدمه دكتر سعيد رضا عاملي، ناشر دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني.

2- 1389. متون انتقادي غرب مدرن؛ هشت تاريخدان اروپا محور، نوشته جيمز ام. بلاوت، ترجمه ارسطو ميراني، به يان رفيعي، مقدمه سعيد رضا عاملي، تهران، انتشارات اميركبير.

3- 1390. متون انتقادي غرب مدرن؛ ليبراليسم و امپراتوري، نوشته اودي سينگ مهتا، ترجمه اكبر بتوئي، با مقدمه دكتر سعيد رضا عاملي، تهران، انتشارات اميركبير.

4- 1391. اينترنت؛  نوشته لورنزو كانتوني و استفانو تارديني، با ترجمه‌ گروه مترجمان زير نظر دكتر سعيد رضا عاملي، مقدمه دكتر سعيد رضا عاملي، تهران، انتشارات اميركبير.

5- 1391. متون انتقادي غرب مدرن؛ آفت آمريكايي، نوشته جان بلامي فاستر، رابرت دابليو. مك چسني، ترجمه احسان شاه قاسمي، مقدمه دكتر سعيد رضا عاملي، تهران، انتشارات اميركبير.

6- 1391. دين و همزيستي مسالمت آميز٬ نويسندگان: سيد مهدي اعتمادي فرد٬ حسن بشير٬ عليرضا دهقان٬ عليرضا شجاعي٬ سعيد رضا عاملي٬ مرضيه قاسمي٬ كبري قرباني٬ عبدالحريم گواهي٬ محمد حسين مظفري٬ به كوشش دكتر يونس شكرخواه٬  انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و مركز مطالعات بين الملل ديني دانشگاه تهران..

 

     مقالات در ژرنالهاي معتبر بين المللي              

2003, Reverse dialogue: global exclusivism and enclusivism hard power and soft power, in Islami im Dialog, No 73-98.

2003, Global space: power and powerlessness of cultures, in Revista de retprica y teoria de la communicacion, No 5, 17-30

2004, Dual Globalizations:  Inter-religious Communication in the Real World and the Virtual World, in Islami im Dialog, Vol. 3(8/9), pp. 47-61.

2005, Liberation Theology and The Struggle in Palestine, Crescent International, Vol. 34(7), pp. 31-37.

2005, Dunyanin Filistinlestirilmesi, in Kudus: U C AYLIK DIS POLITIKA DERGISI, pp. 83-103.

2006, Palestine as a Millennium Dome: Globalization, Exceptionalism, Americanism, Zionism and Palestinization of the World, Electronic Journal of Palestine Internationalist, Vol. 1 (3).

2007, Intercultural approach to Americanism and anti-Americanism: British Muslim impressions of America before and after 11 September, Comparative American Studies: An International Journal, Vol. 5(1), pp. 39-64.

2009, Virtual Religion and Duality of Religious Spaces, Asian Journal of Sosial Sciences (37), pp. 208-231. ISI

2009, Muslimische Identitat im globalen dorf, Al-fadschr, in hamburg, (132),pp9-16.

2012, Bluetooth Virtual Community, IEEE 12th International Conference on Computer and Information Technology,PP630

2012, Religious affiliation and intercultural sensitivity: Interculturality between shin & Sunni Muslims in Iran, Saied Reza Ameli & Hamideh Molaei, International journal of INTERCURAL RELATIONS, Elsevier, vol 36. Issue 1. Pp31-40.

2013, American Virtual Colonialism and the Islamophobia politics: Muslim/Iranian Womanۥs "hijab" at "YouTube". International Journal of Womenۥs Research, volume,3, Number 1, spring 2013, p:5-22.

 

    مقالات  چاپ شده در فصل نامه هاي علمي و پژوهشي به زبان فارسي

 

1380: تعامل جهاني شدن/ شهروندي و دين، پاييز و زمستان 1380،نامه ي علوم اجتماعي، شماره ي 18، دانشگاه تهران.

1382: دو جهاني شدن ها و  آينده جهان، خرداد 1382، کتاب ماه علوم اجتماعي، دوره 6- شماره9 و دوره 6- شماره10 ٬ ص 15-28.

1382 : دو جهاني شدنها و جامعه جهاني اضطراب ، مهر ماه 1382، نامه علوم اجتماعي، شماره 21، ص 143-174.دانشگاه تهران.

1383: تکنولوژی همزمان ارتباطات و دوفضایی شدن فرهنگ، فصلنامه جامعه   شناسی، سال اول، شماره 1و2، بهار و تابستان.

1383: تعامل معرفتي راديو و تحولات دوره ي مدرنيته و جهاني شدن، تير ماه  1382، فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، شماره 1.

1383: تکنولوژي همزمان ارتباطات و دو فضائي شدن فرهنگ، مرداد 1383، فصلنامه ديدگاه، شماره 1.

1383: جهاني شدن: مفاهيم، نظريه ها و مسائل، فصلنامه ارغنون٬ جلد 24، زمستان 1383، صص 1-55.

1384: قدرت روابط عمومي يعني :تاثير بر مخاطب، نشريه بين المللي روابط عمومي الكترونيك، تابستان 1384.

1384: دو فضائي شدن شهر: شهر مجازي ضرورت بنيادين براي كلان شهرهاي ايران، - بهار و تابستان 1384، ، فصلنامه انجمن فرهنگ و ارتباطات، شماره 2 و 3،  ص ص 117-134.

1385: فردگرائي جديد و  تلفن همراه: تكنولو‍ژي فردگرائي و هويت،   Global Media Electronic Journal، دوره 1- شماره 1-خرداد 1385.

1385: هويت هاي فرهنگي قديم و جديد: رمزگشايي تمدني و معماري سنتي_مدرن و ملي_فراملي مهستان، فصلنامه صادق، اسفند 1385.

1385: فرهنگ مردم پسند و شهر مردم پسند تهران: شهر محلي-جهاني، مطالعات فرهنگي و ارتباطات-دوره 2- شماره 5، اسفند ماه.

1385: تكنولوژي همزمان ارتباطات دوفضايي شدن فرهنگ، نامه سياست علم و فناوري – شماره 1.

1386: زمان مجازي و ساخت شهرهاي تاريخي موازي ماهنامه تخصصي کانون مهندسان ساختمان: آبادبوم, ايران کرج, اسفند 86.

1387: ارتباطات بين فرهنگي و گفتمان حقوقي، آموزشي و رسانه اي ايراني، فصلنامه علمي –پژوهشي تحقيقات فرهنگي دوره 1- شماره 4- ايران، تهران، زمستان 1387.

1387: ايران و جهاني شدن: چالش ها و راه حل ها، فصلنامه مطالعات راهبردي-  دوره 11- شماره 2.

1387: اخلاق در علم̨  امري فراتر از اخلاق حرفه اي̨  مجله فارابي- دوره 6.

1388: دوجهاني شدن ها و حساسيت هاي بين فرهنگي: مطالعه موردي روابط بين فرهنگي اهل تسنن و تشيع در استان گلستان، فصلنامه علمي –پژوهشي تحقيقات فرهنگي ايران، تهران، دوره دوم شماره 6- تابستان – ص 1-30.

1388: فضاي محلي جهاني: قدرت و بي قدرتي فرهنگ ها̨  برگ فرهنگ- دوره 20.

1389: دوجهاني شدن ها و ارتباطات بين تمدني، تحليل روشمند ارتباط فرهنگي در جهان فصلنامه علمي –پژوهشي تحقيقات فرهنگي ايران، شماره 9 ، بهار- ص 1-38.

1389: جنسیت، درک و تعلق تمدنی: مطالعه موردی حس تمدنی در ایران معاصر ، فصلنامه مطالعات زنان، دوره 2، شماره2،صص5- 26.

1389- رابطه سرمايه اجتماعي و بيسبال در ايالات متحده آمريكا: ورزش حرفه اي ابزاري براي توسعه قدرت آمريكا̨  سعيد رضا عاملي̨  مجله جهاني رسانه- دوره 5- شماره 2.

1389- تكنولوژي ارتباطات همه جا حاضر و جهان كوچك شده در اشاره دست̨ زبان و چشم̨ كتاب ماه- دوره 13- شماره 9.

1390 _ "قلمرو هاي آمريكا شناسي و رويكرد ايراني به آمريكا شناسي : نگاه پارادايمي جديد"‏‎ ‎‏فصلنامه مطالعات جهان- دوره 1- شماره 1.

1390_"قاعده هاي اخلاقي درفضاي مجازي و دووجهي نگري : دوفضايي شدن مسائل اجتماعي و كد هاي اخلاقي" كتاب ‎‏فضاي مجازي

1390 - دوجهاني شدن ها وجهاني نشدن فرهنگ ها: همگرايي و واگرايي تمدن هاي آسيايي.

1390- تفاوت هاي نشر آنالوگ و نشر ديجيتال :دوفضايي شدن شبكه اي شدن و تعاملي شدن نشر جهان اسلام: آبان

1390- پژوهشی در زمینه هویت مسلمانان شیعه بریتانیایی،سعید رضا عاملی، خسروتاجبخش، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، سال 9، شماره 36، صص 7-34.

1390- مقدمه اي بر ظرفيتهاي نشر الكترونيك (ديجيتال :رويكرد دو فضايي :  آبان ماه.

1391- مديريت دو فضايي گردشگري با تأكيد بر شهر مجازي توريستي تاريخي تهران  جاذبه هاي مادي و معنوي، فصلنامه مديريت دولتي، دوره 4 شماره 9.

1391- رويكرد دوفضايي به آسيب هاي مجازي و دين: نگرش ها و تجربه ها، سعيدرضا عاملي/ مجتبي حاجي جعفري، دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات ميان رشته اي دين، فرهنگ و ارتباطات، سال نوزدهم، شماره اول (پياپي 41)، بهار و تابستان، صص 95-127).

1391- نهضت آمريكايي وال استريت در مقابل آمريكا گرايي̨  امريكايي بودن و امريكايي سازي سلطه گرا: بحران حكمراني اكثريت̨  فصلنامه مطالعات جهان- دوره 1- شماره 3.

1391- دو فضايي شدن آسيب ها و ناهنجاري هاي فضاي مجازي: مطالعه تطبيقي سياست گذاري هاي بين المللي٬ سعيد رضا عاملي٬ حسن حسيني- فصلنامه تحقيقات فرهنگي- سال پنجم، شماره 1 پياپي(17)، بهار 1391- صص 1-30.

1391- بازنمايي عناصر هويت بخش شهري در سفرنامه ها (مطاله مقايسه اي تهران و شهرستان هاي استان تهران)٬سعيد رضا عاملي/ منيژه اخوان٬ فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران٬ دوره اول٬ شماره 4 ٬ زمستان.

1392- منطق شهرهاي مجازي و مفهوم كار مجازي: ضرورت طرح جامع شهر مجازي٬ سعيد رضا عاملي، فصلنامه علمي- ترويجي وسايل ارتباط جمعي "رسانه"٬ سال بيست و چهارم، شماره 1، شماره پياپي 90- ص 7-26.

1393- شعر مهاجرت :گفتمان بین فرهنگی ایران و افغانستان، فصلنامه جامعه،فرهنگ و رسانه، سعید رضا عاملی، یوسف احمدی، دوره 4- شماره 11-صص 11، تیرماه.

1393- نحوه مذاکره ی هویت تازه مسلمانان در ایران (با تاکید بر نقش اسلام)، سعیدرضا عاملی رنانی - غلامرضا سلگی - مریم رازانی - منصوره حجاری - زهرا کرمی - روژان اسکندر - فائزه مستوفی،فصلنامه تحقیات فرهنگی، دوره 7- شماره 4-صص1-38

1393- کشمکش بر سر برندسازی رژیم اشغالگر صهیونیستی در آمریکا: مطالعه موردی جنبش بی دی اس و دانشگاه هرزلیای رژیم صهیونیستی، سعید رضا عاملی، فؤاد ایزدی، فاطمه شفیعی سروستانی،فصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی، دوره 10- شماره 4- صص149-174.

1393- دو فضایی شدن جهان بازی ها و اولویت های ارزشی کاربران، سعید رضا عاملی، منیژه اخوان، فصلنامه علمی- ترویجی وسایل ارتباط جمعی(رسانه)، سال 23- شماره 3- صص 5-28.

1394- دوفضایی شدن نظام حکمرانی و دولت همراه:نظام مند شدن و همگرایی رابطه ی دولت و مردم، سعید رضا عاملی، فصلنامه وسایل ارتباط جمعی (رسانه)، دوره 26-شماره 3- صص 83-119، شهریورماه.

1394- بررسی نهادها، ابزارها و تکنیک های تبلیغی پیامبر (ص)، سعید رضا عاملی، سیده مریم موسویان، مجله علمی ترویجی پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال 21، شماره 2، صص 3-37، تابستان.

1395- نظام جهانی جنسیت و سیاست خارجی آمریکا در خاور میانه مطالعه موردی: دوره وزارت هیلری کلینتون، سعید رضا عاملی، زهره نصرت خوارزمی، دوفصلنامه مطالعات زن و خانواده، دوره 4- شماره 1، بهار و تابستان، صص 1717-203.

 

 

منتخبی از گفتگو ها و سایر مقالات چاپ شده در نشریات

1386- گفت‌و گو: مهم‌ترين چالش مهندسي فرهنگي نگاه آسيب شناسانه صرف است٬ سعيد رضا عاملي، نشريه "مهندسي فرهنگي"٬ شماره‌ 10 و 11، تيرماه 1386- ص 25-18.

1386- گفت‌و گو: مفاهيم زندگي در روايت هاي ديني:نگاهي به نشست‌هاي علمي مؤسسه گفت‌گوي اديان٬ عاملي، سعيد رضا؛ لطيفي٬ عبدالحسين؛ ادبي، محمدجواد؛ پازوكي٬ شهرام؛ پويا٬ حسن؛ آبايي٬ آرش؛ زماني٬ اميرعباس؛ اديان و عرفان٬ اخبار اديان٬ بهار و تابستان 86٬ شماره 26 و 27 ٬ ص 14 تا 18.

1391- گفت‌و گو: چالش هاي زيرساخت فرهنگي اجتماعي در بانكداري نوين٬ تفكر آنالوگ مانع دوفضايي شدن بانك ها، سعيد رضا عاملي٬ يونس شكرخواه، محمدمراد بيات٬ نشريه " تازه هاي اقتصاد"، شماره 137 ، پاييز – ص 87-80.

1391- 1392- رويكرد دو فضايي به پيشرفت اسلامي- ايراني٬ ماهنامه مديريت ارتباطات٬ شماره هاي 34و35 اسفند 91 و فروردين 92 ٬ ص15-16.

1392- بيداري اسلامي يا بهار عربي؟ نام گذاري، جهت، هويت، ماهنامه فرهنگ و ادبيات     انقلاب اسلامي، شماره 1 سال اول، تيرماه، ص 202-222.

1392-1393- ميزگرد: درباره "فرهنگ"٬ ماهنامه فرهنگ و ادبيات انقلاب اسلامي، شماره 8 و 9٬ اسفند 92 و فروردين 93، ص 34-74.

1392- ما در جهان همسايه ها زندگي مي كنيم، گزيده اي از سخنراني در دهمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران٬ روزنامه ايران، سال بيستم٬ شماره 5571، ص14 ٬ 10/بهمن ماه.

1392- سياستگذاري دوفضايي و انتقال پايتخت به فضاي مجازي٬ روزنامه دنياي اقتصاد، دوره 12 ، شماره3131 ٬ 19/ بهمن ماه.

1392- كار مجازي و اقتصادي بي‌نهايت بازده٬ روزنامه دنياي اقتصاد، دوره 12 ،شماره 3138 ، 28/ بهمن

1393- به متدولوژی دوفضایی شدن نیاز داریم، دوماهنامه الگو، دی ماه .

 

مجموعه مقالات و فصل كتاب

1382 - جهاني شدن و فضاي مذهبي، جهاني شدن و دين به اهتمام محمد جواد صاحبي، قم، احياگران، ص ص 127-170، مجموعه مقالات كنگره جهاني شدن و دين فرصت ها و چالش ها.

1383- دو جهاني شدنها و آينده هويت هاي همزمان، مجموعه مقالات و سخنراني هاي نخستين كارگاه آينده انديشي، به كوشش علي پايا  و حسين راغفر، ص ص 157-172، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.

1384 – دو جهاني شدنها و روندهاي معكوس فرهنگ ها، مجموعه مقالات و سخنراني هاي دومين كارگاه آينده انديشي، به كوشش علي پايا  و حسين راغفر، ص ص 135-144، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.

1385_ارزيابي فضاي مجازي ايراني، مجموعه مقالات دانشجويي، مقدمه كتاب و ويرايش علمي كتاب.

1387-مطالعات فرهنگي، مصرف فرهنگي و زندگي روزمره در ايران، دو جهاني شدن ها و دو فضايي شدن فرهنگ: پارادايم هاي جديد فرهنگ شناسي، ص 43-57، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران.

1388-با عنوان تمدن سازي علوم انساني: تحول در مفهوم تمدن و بازخواني (ما)ي ايراني، علوم انساني و ماهيت تمدن سازي آن، ص11-53، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

1391- محتواي ملي در فضاي مجازي، به كوشش سيد سعيد رضا عاملي، نشر سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري‌اسلامي‌ايران.

2009, Reflections on Palestine, Universality of Liberation Theology: one is Equal to all are Equal to One, Arzu Merali and Javad Sharbaf (eds), Towards a New libration theology: Reflections on Palestine, Londan, Islamic Human Rights Commission.

2011, Bulding Global Democracy, Organization of Islamic Conference, University of  Cambridge Press.

 

 

استاد راهنما در رساله هاي ذيل (دفاع شده)

1383 شهريور -  جهاني شدن و هويت ديني، مهدي کلاهي ، دانشكده ي علوم اجتماعي.- گروه توسعه دانشگاه تهران.

1383 شهريور - سنجه هاي دين داري، مهدوي  زفرقندي،  دانشكده ي علوم اجتماعي. – گروه توسعه دانشگاه تهران

1384مرداد -  تعامل ديني در گروه هاي بحث اينترنتي: مطالعه موردي تالار گفتگوي دين در سايت: Goftman.com  ،تاريوردي، دانشکده علوم اجتماعي.، گروه ارتباطات دانشگاه تهران

1384 شهريور - بررسي مقايسه اي دروازه باني در رسانه هاي سنتي و آنلاين و ارزش هاي خبري حاکم بر انتخاب اخبار در رسانه هاي آنلاين، سميه صارمي، دانشکده علوم اجتماعي – گروه ارتباطات دانشگاه تهران.

1384 اسفند – جهان نگري ايرانيان در فضاي دو جهاني شده، هادي خوشنويس، دانشکده علوم اجتماعي – گروه ارتباطات دانشگاه تهران.

1384 اسفند – رويکرد نشانه شناسي به تبليغات: آگهي هاي تلويزيوني در فضاي جهاني - محلي، شاهو صبار، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

1386 شهريور_ جهاني_محلي شدن و هويت ملي كردي: مطالعه موردي مهاباد، مصطفي احمدزاده، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

1386 مهر_ دو فضايي شدن جهان: تفاوت هاي جنسيتي در بازنمائي هويت در فضاي واقعي و فضاي وب لاگ، منيژه اخوان، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

1387_Survey on Social Capital Among Baseball Participants in the United States، زينت مطهري، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران.

1387- جهاني شدن و حساسيت هاي بين فرهنگي، حميده مولايي فرسنگي، دانشكده علوم اجتماعي.

1387- گفتمان هاي جهاني شدن از نگاه نخبگان ايراني، گودرز ميراني، دانشكده علوم اجتماعي.

1387- عشق سيال، روابط پيش از ازدواج در جهان دوفضايي شده كاربران جوان ايراني ، احسان شاه قاسمي، دانشكده علوم اجتماعي.

1387- ارتباط ميان فرهنگي غرب با ايران، سهيل تقوي، دانشكده علوم اجتماعي.

1388- آبان_شهر مجازي توريستي تاريخي تهران: نياز سنجي و راهبردها، مرضيه خلقتي، دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

1388- بررسي سرمايه اجتماعي مشاركت كنندگان در بيسبال در ايالات متحده، زينب السادات مطهري، دانشكده مطالعات جهان.

1389- اجتماع مجازي بلوتوث شبكه سازي اجتماعي و جريان دوفضايي شده زندگي در مترو شهر تهران: اسماعيل رمضاني

1389- تيپ شناسي تحولات هويت قومي در 40 وبلاگ آذري هاي ايران، ژاله آذربايجاني، دانشكده علوم اجتماعي.

1390-  مطالعه تطبيقي نظام ارتباطي و تبليغي پيامبر (ص) و امام خميني (ره)، سيده مريم موسويان، دانشكده علوم اجتماعي

1390- تحليل محتواي متون مرتبط با ايران و رسانه هاي غربي مطالعه موردي دو نشريه تايم و نيوزويك، ريحانه هاشميان، دانشكده علوم اجتماعي.

1390- مطالعه رابطه انگاره هاي ذهني و هويت فرهنگي نسل دوم ايرانيان مقيم آمريكا (ايراني- آمريكائي ها)‘ ايمانه عاملي‘ گروه ارتباطات اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي ‘ تابستان 90.

2011 -Evaluation and Conceptualization of Digital City of New York Comparative Approach, سيده ساره سجادي, دانشكده مطالعات جهان, گروه مطالعات آمريکا.

2011-Us State Department and Cyber Public Diplomacy: A Critical Discourse Analysis of America.gov in Persian, نسرين دستجردي, دانشکده مطالعات جهان، گروه مطالعات آمريکا.

2011 -Iranian-Americans Acculturation Lifestyle and third culture

1391- دو فضاي شدن، توسعه يا انقباض ارتباطات فرهنگي خانواده، فاطمه شايسته، كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اجتماعي. (The clash of Secularism And Freedom of Religion in Francophone Canada: The case of Reasonable Accommododation Quebea).

1391- بررسي دوراهي تصادم سكولاريسم و آزادي دين در ايالت فرانسوي زبان كانادا- كتب مطالعه موضوعي جادهي منطقي اقليت هاي مذهبي، فاطمه شاملي، دانشكده مطالعات جهان، گروه مطالعات آمريكاي شمالي. (Factocracy The Role of Domestification of Support for Israel in American Political Process, case Studies of Four Members of Congress).

1392- بازنمايي گفتمان هويتي انقلاب اسلامي در سيماي ملي (مطالعه موردي برنامه هاي صبحگاهي تلويزيون)‘ فاطمه حبيبي‘ دانشكده علوم اجتماعي‘ شهريور ماه.

1392- مطالعه كيفيت و نحوه استفاده كاربران ايراني از اطلاعات سلامت (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران)٬ مسعود عباسي٬ دانشكده علوم اجتماعي٬ يكم مهرماه.

1392- چالش هاي زندگي ميان فرهنگي: مطالعه تجربه بازگشت تحصيل كردگان افغانستاني به كشورشان٬ زينب حسيني، دانشكده علوم اجتماعي٬ رشته ارتباطات، بهمن ماه.

1392- تحليل محتواي سياست هاي بازنمايي رسانه اي اسلام و مسلمانان در رسانه هاي آمريكا: مطالعه موردي مجله نيوزويك(جولاي – نوامبر2001):A Content Analysis of Policy Representation of Muslim in US Media: A Case Study of the Newsweek Magazine (July-November 2001)، زهرا امامزاده٬ دانشكده مطالعات جهان، گروه مطالعات آمريكا٬ 16/بهمن ماه.

شهر هوشمند؛ مطالعه موردي: شهروندان و كارگزاران سازمان شهرداري مشهد٬ Smart City: Case Study: Citizenship and Mashhad municipal agency٬ فرشته محمدزاده يزد، دانشكده علوم اجتماعي٬ گروه ارتباطات دانشگاه تهران، 12/ اسفندماه.

1395- خاطرات سوگوارانه: مطالعه کیفی تجربه دوفضایی شده کاربران ایرانی از سوگواری مجازی در شبکه اجتماعی فیسبوک، سیده تمنا منصوری، دانشکده علوم اجتماعی، گروه ارتباطات دانشگاه تهران، 6/مهر ماه

1395-دوفضایی شدن ها و حفظ حریم خصوصی نوجوانان در شبکه اجتماعی فیسبوک: مطالعه موردی مقوله بندی انگیزه در به اشتراک گذاری اطلاعات، زهرا گلستانه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شهریور ماه.

1395- سرمایه اجتماعی و آئین های دینی در تشیع: مطالعه موردی محله جی تهران، (Social Capital and Religious Rituals in shi i: a Case Study of Jey area- Tehran)، کن ایچی تانی، گروه مطالعات ایران دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، 2/ اسفندماه.

1395- تحلیل گفتمان هجونامه سیاسی: مطالعه موردی بازنمایی رؤسای جمهور در برنامه Saturday Night Live، (A Discursive Study  of Political Satire: The Case of Presidential Representations on Saturday Night Live)  آی ناز لطفی، گروه مطالعات آمریکای شمالی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، 14/اسفندماه.

    

   استاد مشاور در رساله هاي کارشناسي ارشد ذيل (دفاع شده)

   1383 شهريور - نقش مفاهيم ارتباطات کلامي در موسقي پاپ، ام ليلا کريمي،   دانشکده ي علوم اجتماعي، گروه ارتباطات دانشگاه تهران.

   1383 تير - مطالعه ي شيوه ي رفتار در محيط مجازي ، شکل گيري روابط صميمانه در اتاق هاي گپ زني در اينترنت، مرسده نيک بخش،  دانشکده ي علوم اجتماعي.، گروه ارتباطات

   1383تير - تحليل گفتمان ايدئولوژي مطبوعات جناحي معاصر ايران ( با نگاهي به مطالعه ي رابطه ي سياسي ايران و امريكا در جريان جنگ عراق با امريكا و انگليس، ليلا منفرد، دانشکده ي علوم اجتماعي.، ارتباطات دانشگاه تهران.

   1383 مرداد - تحليل گفتماني انتقادي روزنامه هاي ايران پيرامون اتحاديه اروپا، اذر ابدالي،  دانشکده ي علوم اجتماعي، گروه ارتباطات دانشگاه تهران.

   1383 آذر – مطالعه ارتباطات بين فرهنگي ترکمن هاي دهستان جرکلان بجنورد باتلويزيون فارس، سميه کريمي، دانشکده علوم اجتماعي، گروه ارتباطات دانشگاه تهران.

   1384 فروردين- عوامل خبر تنظيم شده موثر بر گزينشگري خبرنگاران شهر تهران، مهدي رنجبر.

   1384 ارديبهشت – بازنمايي زن در آثار سينمايي رخشان بين اعتماد: نقد فمنيستي رسانه اي آثار، ملکه صديقي، دانشکده علوم اجتماعي، گروه ارتباطات دانشگاه تهران

   1384 تير - دروازه‌باني در روزنامه‌ها: بررسي تغييرات در اخبار اخذ شده از خبرگزاري‌ها، مهدي رنجبر،  دانشکده علوم اجتماعي.، گروه ارتباطات دانشگاه تهران.

   1384 مرداد - وبلاگ نويسي در ايران، مطالعه ي کمي و کيفي نحوه ي ابراز هويت، پگاه خليلي،  دانشکده علوم اجتماعي، گروه ارتباطات دانشگاه تهران.

   1386 Representation and Reproduction of American Identity in American Cinema focusing on Hollywood Bestsellers from 1996 to 2006- محمود ارغوان، دانشکده مطالعات جهان.

   1386 شهريور_نظام توليد برنامه هاي ديني تلويزيون در سازمان صدا و سيما، بشير معتمدي، دانشكده علوم اجتماعي، گروه ارتباطات دانشگاه تهران.

   1387- جهاني شدن و حساسيت هاي بين فرهنگي، سيد حسن صالح زاده، دانشکده مطالعات جهان، گروه مطالعات آمريکا.

   1387- تجربه "خود" در فضاي مجازي، آوات رضانيا، دانتشكده علوم اجتماعي.

   1388-Embedded Journalism and Coverage of Iraq 2003 War: A Critical      Discourse Analysis of Fox news Website,فاطمه کمالي چيراني، دانشکده مطالعات جهان، گروه مطالعات آمريکا..

   1388 -Representation of Leisure Time of American Family in the Simpsons

   نجمه محمدخاني، دانشکده مطالعات جهان، گروه مطالعات آمريکا.

   1390-  بررسي بازنمايي هويت ايرانيان آمريكايي در آثار ادبي نويسندگان، امير صفري، دانشکده مطالعات جهان، گروه مطالعات آمريکا.

   1390- روايت سريال هاي مذهبي تلويزيون ايران از اختيار انسان، زهره عليخاني، دانشكده علوم اجتماعي.

   1391- روند داخلي سازي حمايت ايالات متحده آمريكا ار رژيم صهيونيستي، بررسي موردي چهار نماينده كنگره آمريكا، فاطمه شفيعي سروستاني، دانشكده مطالعات جهان، گروه مطالعات آمريكاي شمالي.

   1394- هویت در عراق از هویت ملی تا هویت طائفی(قومی)، فاضل دحیمی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، 7/ تیرماه.

   1395- پوشش خبری وال استریت ژورنال درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی در جنگ داخلی سوریه: مطالعه مدل پروپاگاندا، (The Wall Street Journal s Coverage or the Aleeged Use of Chemical Weapons in the Syrian Civil War: A Propaganda Model Study) ، میلاد نواربافی، گروه مطالعات آمریکای شمالی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، 14/ اسفندماه.

      استاد راهنما در رساله دکتری

      2011-  "Intercultural relations of British Shi’ah Muslim With British society: Acceptance, adaptation and integration", for Khosro Tajbakhsh. Islamic College for Advanced Studies – Tehran.

       

      استاد مشاور در رساله هاي دكتري

      1390- بررسي ماهيت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامي ايران و ارائه الگوي کارآمد آن در ايران، متعلق به عباس نرگسیان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

      1391- دين در فضاي مجازي؛ مطالعه جامعه شناختي مشاركت در اجتماعات ديني مجازي و رابطه آن با اجتماعات ديني واقعي، محمّدتقي عباسي شوازي، دانشكده اقتصاد و مديريت و علوم اجتماعي، بخش جامعه شناسي- دانشگاه شيراز. (Religion on the cyberspace: A sociological study of participationin virtual religious communitie A its connection actual Religious communities).

       

       

      مقاله در كنفرانس ها – ايران

      1379 - جهاني شدن و هويت ايراني در کنفرانس بين المللي گفتگوي ايرانيان، جولاي 2000.

      1382 - نگاه جامعه شناختي به جهاني شدن‏‏ در كنفرانس همايش علمي جهاني سازي ،1382، موسسه آموزشي امام خميني . تهران.

      1380 - پروسه ي جهاني شدن و شهروندي در کنفرانس ارتباطات و جامعه، دسامبر 2001، دانشگاه تهران.

      1381 - تحليل گفتگوي بين تمدنها در ارتباط با پروسه ي جهاني شدن در کنفرانس دانشگاه و گفتگوي تمدنها، خرداد 1381. دانشگاه مازندران.

      1381 - تفسير ارتباط راديو و تغييرات بحراني مدرنيته و دوران جهاني شدن در کنفرانس نقش و جايگاه راديو در سيستم جديد ارتباطات، بهمن 1381. دانشگاه تهران و پخش راديو ي ايران.

      1382 - جهاني شدن ها : غربي شدن و اسلامي شدن جهان در کنفرانس بين المللي جهان شمولي اسلام و جهاني شدن، ارديبهشت 1382، هتل آزادي.

      1382- چالشهاي جهاني شدن با فضاي عمومي , حقوق فرهنگي و حقوق ملي شهروندان، مباني نظري حقوق بشر، مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، ارديبهشت1382.

      1382 - جهاني شدن و صلح جهاني مهدوي‏  در كنفرانس ، مهر1382، شهر كرد.

      1382 - تحليل فرايند گفتگوي تمدن در تعامل با جهاني شدن در كنفرانس گفتگوي تمدنها ، 7 خرداد 1382، مازندران.

      1382 - جهاني شدن هاي دو گانه و پاراديم جديد مطالعات فرهنگي، اذر 1382، دانشكده ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

      1382 - جهاني شدن ها ي دو گانه و آينده ي هويت هاي همزمان در کنفرانس مركز تحقيقات سياست علمي كشور،

      1383- دو جهاني شدنها و آينده ي هويت هاي همزمان، معرفت شناسي,روش شناسي و كاربردهاي آينده انديشي، مركز تحقيقات سياست علمي كشور-موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، 5 ارديبهشت 1383.

      1383-  جهاني شدن معكوس و انقلاب ديني بازخواني جامعه شناسي بومي- جهاني انقلاب اسلامي ايراني٬ چكيده مقالات كنفرانس بين المللي انقلاب اسلامي و چشم انداز آينده٬ 27 و 28 ارديبهشت٬ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مركز مطالعات فرهنگي- بين المللي.

      1383 - دو فضايي شدن شهر در کنفرانس اينترنت و آسيب ها ي اجتماعي ، 1383، دانشكده ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

      1383 - هويت جمعي ايراني در جهان ايراني دو فضائي شده: دين و احساس تعلق ملي، 19 اسفند 1383، کنفرانس هويت ملي ايراني، دانشگاه تربيت مدرس.

      1384 - دو فضائي شدن جهان و موبايل کامپيوتر:  جامعه  مجازي فراگير و بازسازي هويت فردي، 1384، كنفرانس فرهنگ، فناوري اطلاعات و ارتباطات و توسعه

      1384 - نظام كامپيوتري فراگير: كاربردهاي روابط عمومي در جهان دو فضائي شده،  نخستين همايش بين المللي روابط عمومي الكترونيك، 11 و 12 مهر ماه 1384.

      1384 - جهاني شدن و ارزشهاي اخلاقي خانواده، خانواده و جهاني شدن، سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون بين المللي آموزش اوليا، مهرماه 1384.

      1384 - دو جهاني شدن و استثناگرايي آمريكايي، سمينار سياست هاي خارجي رسانه اي آمريكا، موسسه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا دانشگاه تهران، مهرماه 1384.

      1384 - دين مجازي و دو فضائي شدن محيط ديني،  همايش بين المللي دين و رسانه ها، 22 و 23 آبان 1384،‌  دانشگاه تهران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

      1384 - ظرفيت مجازي و  جهاني شدن دين در جهان دو فضائي شده، 22 و 23 آبان. 1384، موسسه مطالعات آمريكاي شمالي و اروپا دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد بريتانيا.

      1384 - چند شبكه اي شدن ارتباطات: جماعت هاي مجازي و جماعت هاي اقتصادي، دوشنبه 12 دي ماه 1384، همايش يك روزه بررسي جنبه هاي فرهنگي – اجتماعي بازاريابي شبكه اي.(038)

      1385 - شهر مجازي: بنيادها، مفاهيم و نظريه ها، نخستين كارگاه علمي شهر مجازي، ارديبهشت ماه.

      1385_ رسانه هاي جهاني و بازنمايي سياسي اسلام و مسلمانان، نقش رسانه ها در اجرايي نمودن ميثاق رباط در گسترش گفتگوي بين فرهنگها، مركز ملي مطالعات جهاني شدن سازمان بين المللي آموزشي , علمي و فرهنگي اسلامي (آيسكو(،  5 و 6 شهريور.

      1385- وب لاگ ژرناليسم، در نشست تعاملي روزنامه نگاري آنلاين،  26 شهريور، تهران،  مركز آموزش روزنامه همشهري.

      1385- جهاني شدن – روابط عمومي همه جا حاضر و شهرهاي جهاني: با تاکيد بر روابط عمومي شهر، 25-26 آبان،  سومين همايش بين المللي روابط عمومي،  تهران، کارگزار روباط عمومي: شرکت مشاوره جهاني هنر هشتم.

      1385_ قدرت روابط عمومي يعني: تاثير بر مخاطب، پژوهش مبناي تفكر علمي-عمل علمي و تاثير علمي در روابط عمومي، جشنواره علمي و سپوزيوم بين المللي تحقيقات علمي و مطالعات افكار عمومي در روابط عمومي، 25 و 26 آبان.

      1385 – دو فضائي شدن جهان و ظرفيت هاي مجازي کشورهاي اسلامي، 12-13 آذر، همايش بين المللي سازمان تجارت جهاني و چالش هاي جهاني شدن در کشورهاي اسلامي، تهران، مرکز ملي مطالعات جهاني شدن.

      1385 – جامعه پراکنده ايرانيان (دايسپراي ايراني) در جهان دو فضائي شده ايراني، 14-16 آذر، همايش گفتمان ايرانيان – هويت ايراني، تهران، اداره کل امور اجتماعي و ايرانيان خارج از کشور.

      1385- زمان مجازي و ساخت شهرهاي تاريخي موازي: ماندگاري تمدن و تاريخ با تکيه بر شهر تهران، 27 آذر، همايش فضاي تعاملي جهاني-محلي: نهادهاي مجازي، تهران، انجمن علمي مطالعات فضاي مجازي، مرکز ملي مطالعات جهاني شدن و موسسه مطالعات آمريکاي شمالي و اروپا.

      1385_ دو جهاني شدن ها- فرديت و اخلاق حرفه اي: تغيير در مفهوم ارزش اقتصادي زمان - مفهوم زمان كامل ، اخلاق كسب و كار در عصر جهاني شدن ، اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران و مركز ملي مطالعات جهاني شدن  29 و 30 بهمن.

      1386_ نظام كامپيوتري فراگير:كاربردهاي فراگير روابط عمومي در جهان دو فضايي شده، مجموعه مقالات نخستين همايش روابط عمومي الكترونيك، مجموعه مقالات نخستين همايش روابط عمومي الكترونيك، 15 فروردين.

      1386_ دولت موبايل شركت هاي موبايل و روابط عمومي موبايل: ارتباطات تقويت شده و روابط عمومي الكترونيك بدون سيم، دومين همايش روابط عمومي الكترونيك، دبيرخانه دايمي همايش روابط عمومي الكترونيك، 27 ارديبهشت1386.

      1386_ ابعاد فرهنگي- اقتصادي و سياسي اسلام هراسي: مفاهيم و بنيان هاي نظري، اسلام هراسي در غرب، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي مركز مطالعات فرهنگي بين المللي، اسفند 86.

      1387_ ارتباطات بين فرهنگي به مثابه فهم و درك ديگري: سياست هاي بين فرهنگي، كنفرانس ارتباطات بين فرهنگي در جوامع چند فرهنگي، دبير همايش، ارديبهشت 87.

      1387_ پارادايم دوفضائي شدن جهان و شكل گيري لايه هاي تركيبي فرهنگ هاي دوفضائي شده، كنفرانس فرهنگ در فضاي فيزيكي و مجازي، دبير همايش، ارديبهشت 87.

      1387- تیپ شناسی و مفهموم شناسی جرم در جهان دو فضایی شده و جهانی شدنهای فیزیکی و مجازی، نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم با رویکرد جامعه شناختی، تهران، اسفند 1387.

      1388- دو فضایی شدن جهانی و هویت جدید ژاپنی، سومین همایش بین المللی مطالعات ژاپن در ایران، 28 و 29 آذر.

      1388_ روابط عمومي سبز: انتقال از نگاه تك فضايي به نگاه دو فضايي با رويكرد سلامت و تعالي انسان و طبيعت، چهارمين همايش روابط عمومي الكترونيك، ارديبهشت 88.

      1388_ ارتباطات بين فرهنگي و صلح جهاني، کنفرانس فرهنگ و هنر در فرانسه، سخنران اول، 29 ارديبهشت.

      1388_  شهر مجازي تهران، رهيافت پيشرفت و عدالت گرايي، دومين کنفرانس شهر الکترونيکي، 3 و 4 خرداد.

      1389- روابط عمومي دوفضايي و ماشين انساني/انسان ماشيني: باز تعريف اخلاق حرفه اي ماشيني و انساني

      1389- روابط عمومي سبز:انتقال از روابط عمومي نامطلوب به روابط عمومي

      1389- دينداران در فضاي مجازي بررسي وضعيت دينداري كاربران اينترنتي در ايران

      1389-  روابط عمومي دوفضايي و ماشين انساني/انسان ماشيني: باز تعريف اخلاق حرفه اي ماشيني و انساني، پنجمين همايش روابط عمومي الکترونيک، 28 ارديبهشت 89.

      1389- دينداران در فضاي مجازي بررسي وضعيت دينداري كاربران اينترنتي در ايران، سلسله نشست هاي فرهنگ فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال، 6دي

      1390- همبستگي جهان و نظريه جنگ و صلح، کنفرانس ائتلاف جهاني تروريسم و صلح عادلانه.

      1390_ تفاوت هاي نشر آنالوگ و نشر ديجيتال : دوفضايي شدن شبكه اي شدن و تعاملي شدن نشر جهان اسلام 21 آبان 90

      1390_ دو جهاني شدن ها و جهاني نشدن فرهنگ ها: همگرايي و واگرايي تمدن هاي آسيايي 19شهريور 90

      1390_ مقدمه اي بر ظرفيتهاي نشر الكترونيك (ديجيتال :رويكرد دو فضايي 21 آبان 90

      1390_ نهضت آمريكايي وال استريت در مقابل آمريكا گرايي ؛ آمريكا يي سازي و آمريكايي بودن : چرخش قرن جديد به سمت انقلاب جديد در جهان

      1391- مقدمه اي در باب دوفضايي شدن محتوا و مفاهيم، مسائل كليدي محتواي مجازي- سمينار ملي محتواي مجازي/ 4 بهمن.

      1391- مالكيت فكري در فضاي مجازي و مدل راهبردهاي مشاركت همراه با هدايت، سعيدرضا عاملي، ابراهيم محسني آهويي- سمينار ملي محتواي مجازي/ 4 بهمن.

      1391- هاليوديسم و وبي ووديسم: تجددگرايي آمريكايي و آغاز استعمار سوم‘ سومين همايش بين المللي هاليووديسم (تهران- بهمن 1391).

      1392- فلسفه و مدل ارزشي و هدف گذاري روابط عمومي هوشمند يا روابط عمومي براي "من" و "ما"، سعيد رضا عاملي، هشتمين روابط عمومي الكترونيك؛ دومين كنفرانس روابط عمومي و صنعت/  27 ارديبهشت تا 2 خرداد.

      1392- تجدد‘ پسا تجدد‘ جهاني شدن‘ ظهور فضاي مجازي و برجسته شدن ايثار و شهادت به مثابه پيام جهاني آزادگي الهي‘ نخستين همايش بين المللي مطالعه علمي ايثار و شهادت‘ تهران‘ نهم و دهم مهر.

      1392- دوره هاي آموزشي انجمن كلانشهرهاي جهان "متروپليس" مشهد: شهرهاي هوشمند‘مشهد‘18/ 19 مهر.

      1392- همايش "بررسي ابعاد شبكه هاي اجتماعي": استعمار مجازي‘تهران‘ 20/ مهر.

      1392- "پارادايم هاي مفروض الگوي اسلامي ايراني پيشرفت؛ پارادايم متعادل سنّتي –تجددگرا‘ چهارمين همايش سلسله نشست هاي هم انديشي در عرصه پيشرفت- تهران˛27/ مهر.

      1392- استراتژي‘ قدرت و تهديدات مجازي ايالات متحده آمريكا؛ كنفرانس علمي بررسي ابعاد روابط جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا ‘ دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران‘ 0 1/آذرماه.

      1392- روابط عمومي يكپارچه فراگير و يكپارچگي همه ظرفيت هاي اجتماعي و اقتصاد بازار: وب 2، 3 ٬ 4  و 5 و تعامل بين امر مادي و معنوي، عيني و ذهني٬ نما و بازنمايي، واقعي و مجازي: دهمين كنفرانس بين اامللي روابط عمومي ايران – 23 و 24 دي ماه.

      1392- رويكرد دوفضايي به تكنولوژي و ارتباطات استاني- استان گلستان.٬ نخستين همايش ملي "استان مجازي در بستر شبكه ملي اطلاعات"، استان گلستان٬ گرگان،8 اسفند ماه.

      1392- دوفضايي شدن و چند لايه‌اي شدن قدرت: رياضي سازي قدرن شبكه پنهان عامل اصلي ايجاد قدرت٬ سعيد رضا عاملي، همايش سراسري هدايت شبكه پنهان در فضاي سايبر؛ شبكه هاي اجتماعي مجازي٬ دانشگاه جامع امام حسين (ع).

      1393- جهاني شدن ها / جهاني نشدن ها: تغيير در نظام و روندهاي سياستگذاري و برنامه ريزي اجتماعي ملي/ فراملي: همايش مركز ملي جهاني شدن- 30/ ارديبهشت ماه

      1393- دانش و سياستگذاري يكپارچه ملي- بومي – جهاني و الگوي پيشرفت اسلامي ايراني؛ سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت٬ 31 ارديبهشت الي يكم خرداد ماه.

      1394- آینده روابط پایدار و تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و فراگیری فناوری های ارتباطات عمومی، دوازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، پاییز.

      1394- دوفضایی شدن یا فیزیکی- مجازی شدن ظرفیت ها و مسیر زندگی و ظهور مسائل فرهنگی جدید:مسایل حوزه‌ی فرهنگ و فضای مجازی، اولین نشست بین المللی سبک زندگی و سلامت: فرهنگ و فضای مجازی ،30 دی ماه.

      1394- روابط عمومی بین المللی و جهانی: چگونگی و ارزش ها با تأکید بر هوشمندسازی، یازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک، 26 اردیبهشت ماه.

      مقاله در كنفرانس ها – خارج از ايران

      1997: Euro-Centrism and Islamo-phobia, February,  This paper was presented in the International Conference on Islamo-phobia organized by the Islamic Institute of London, 1997, Published in Discourse, issue 7, London-UK.

      1998: Cultural Globalization and Muslim Identity, presented in the International Conference on Muslim Identity: Challenges of Modernity in the 21st Century held in SOAS 1998, Organized by Institute of Islamic Studies-ICEL, London-UK.

      2000: Cultural Consequences of Globalization, June, presented in the International Conference on Cultural Globalization and Everyday Life in Metropolitan University of Manchester, Manchester-UK.

      2000: Reverse Civilizational Processing:Eurocentrism or Poly-centrism Dialogue, October,  presented in the International Conference on Dialogue among Civilizations,  Oct. 2000 in IIS, London-UK.

      2001: Muslim Responses to the Process of Globalization, September, Presented in  the international Conference on Third World Policy in Response to Globalization in Jakarta-Indonesia.

      2001: Feminist Expectations of Muslim Women, 9th of September,  Presented in the International Conference on ‘Women in Islam’ in IIS, London, UK.

      2002, Islamophobia, Faith and Globalization, 14th of Feb.,  Presented in the Conference on “Islamophobia, Faith and Globalization, London, Organized by ICEL.

      2002: Democracy in Question: Power and Powerlessness: Prisoner of Faith, 17th of Feb, Present in the International Conference on "Prisoner of Faith" Organized by Islamic Human Rights Commission, London.

      2002: Glocal Space: Power and Powerlessness of Cultures, 9-14th  of December, Presented in International Conference on ‘Rhetoric, Globalization and Culture, Organized by LOGO  and University of Salamanca, Salamanca-Spain.

      2003: Palestine as a Millennium Dome: Globalization and Islamization of the World: Universalization and Particularization of Palestinian Movements, 1-2nd of March, Presented in International Conference on Jerusalem/Al-Quds: The City of Three Monotheistic Faiths and the Islamic Rule, Organized by Institute of Islamic Studies, London-UK.

      2003: Reverse Dialogue: Global Exclusivism and Inclusivism—Hard Power and Soft Power, 23-26th of April, Presented in World Conference Dialogue among Civilizations: The Key to a Safe Future, Organized by The Polish Asia and Pacific Council, Varso-Poland.

      2003: Globalization and Religious Sphere, Presented in conference on ‘Globalization and Religion: Challenges and Opportunity’, May, Qom-Iran.

      2003: Glocal Spaces: Globalization and Power of Religion:  6-10th of July, Presented in A Catholic-Shia Engagement: Sharing our Spiritual & Theological Resources in the Face in Contemporary Challenges, Ample forth Abbey, York-UK..

      2003: Glocal Spaces: Globalizations, Ideology and Islamophobia,  16-19th of July, Presented in a Joint Workshop between University of Potsdam-Germany and University of Tehran-Faculty of Social Sciences, Potsdam-Germany.

      2003: Paradoxical Trends: Dual Globalization verses Dual Violence—Hard and Soft Power, 21-23rd of July, Presented in an International Conference on Globalization and Violence, organized by University Surrey, Roehampton, UK.

      2003:  Globalizations, Ideological Democracy and Islamophobia, 30th of July, presented in the Seminar, Organized by Islamic Human Rights Commission.

      2003: Dialogue among Civilizations: Opportunities and Limits: Presented in the World and Traditional National Religions Congress, November, Organized by Presidency of Kazakhstan, at Astana.

      2003: Dual Globalizations and Future of the World: series of three lectures in the Islamic Centre of Vienna, Austria, November. Austria-Vienna.

      2003: Moscow.New Culturology: Dual Globalization and Future Culture: An Articulation on Virtuality of Culture, 1-5th of December, Presented in International conference on Information for all: Culture and Information Society  Technologies, organized by Centre on the Problems of Information in the sphere of Culture of the Ministry of Culture of Russia (Centre PIC). The State Tretyakov Gallery EVA Conferences International, Moscow.

      2004: Sacred Reform for the Future: A Political Prospect of Imam Hussein, Global Movement—A Reverse Globalization, 14th of March,  Presented in a Seminar on Imam Hossein’s Movement and the Concept of Socio-Political Reform, organized by Institute of Islamic Studies.

      2004: Dual Globalizations and Reverse Cultural Processes,  8th of May, Presented in Second Workshop on Future Studies: Future Studies and Cultural Studies, organized by National Research Institute for Science Policy and institute for Management and Planning Studies.

      2004: Dual Globalizations: Intercommunication between Religions in the Cyberspace and the Real World, 24th of January, Homburg,  Organized by Islamische Akademie Deutschland e. V., Homburg-Germany.

      2004: Negative Globalizations: New Centralism or Decentralism, 26th of January, A Day Seminar, Organized by Islamic Human Rights Commission, London-UK.

      2004: Reverse Globalization and Revolution, 9th of February Moscow, Conference on 25th Anniversary of Islamic Revolution: Challenges and Opportunities, organized by Science Academy of Russia, Cultural Attacher of IRI etal, Moscow-Russia.

      2004: Sacred Reform for the Future: 14th of March,  A Political Prospect of Imam Hussein’s Global Movement—A Reverse Globalization, A Seminar Presented by the Institute of Islamic Studies, London-UK.

      2004: Dual Globalization: Synchronic Immigration – Glocality of Iranian Society, Presented in the Conference: The New Orders of Difference: Cultural Text and Discourses of Economic Migration: organized by Ferguson Centre: African and Asian Studies, London-UK.

      2004: Dual Globalizations and New Global Order, July,  Presented in the Conference: Southern Voices and Global Order, organized by Global Studies Association, University of Warwick, Warwick-UK.

      2004: Globalization Message: Paradoxical Approach in the Global Order, 18_21 August, Presented in the Conference: The Meaning of Globalization: Confusions, Conjectures, Confirmations, Inaugural Conference of Globalization Studies Network, The,  organized by Centre for the study of Globalization and Regionalization, Warwick-UK.

      2004: Chosen Globalization and Hegemonic Globalizations: Futurist Expectations of Final Revitalization of Human Life—The Second Coming, September, Presented in the international conference  in London Organized by Institute for Islamic Studies, London-UK. (017)

      2004: Vireal City: Solution and Destination for Developing Countries, October, Presented in the Conference: Urban Generations: Post-colonial cities, organized by Mohammed,  Rabat- Morocco.

      2004:Dual Globalizations, Government, Place and People: National Belonging, 4-6 November, Presented in the Conference: Social Life, Civil Society, and Governance, Comparing Local Political Participation in a Global Society –Interdisciplinary Views, Organized by University of Potsdam, Potsdam-Germany.

      2005, Dual Globalizations and American Exceptionalizm: CNN Approach to War Policy—Construction of Iranophobia, Presented in the International Conference on ‘American Media Foreign Policy’ organized by Institute for North American and European Studies-University of Tehran and IRIB, Tehran-Iran.

      2005: Universality of Liberation Theology: One Is Equal to All and All are Equal to One, 12th of June,  Presented in IHRC’s conference  on: Towards a New Liberation Theology: Reflections on Palestine, London-UK.

      2005: Intercultural Approach to Americanism and Anti-Americanism: British Muslim Perception of America in a Post-September 11th era, 20-22nd of August, presented in International Conference on Perception/Construction of the West from ‘Outside” in Contemporary Cultural Text and Discourses, organized by Peking University – China, Peking-China.

      2005: Globalization and Family Moral Values, 1st to 2nd October, presented in the International Congress on Family & Globalization PTA of the I.R. of IRAN  and FIEP, organized by Central Organization of Parents-Teachers Association and Ministry of Education, Tehran-Iran. (018)

      2005: Cyber Capacity and Globalization of Religion in two Parallel worlds, 13-14 Nov.,  presented in International Conference on ‘Globalization and Religion: Power and Identity, organized by Institute for North American and European Studies, Open University of UK and The Organization of Culture and Islamic Relation, Tehran-Iran.

      2006: Master Forces of Religious Discrimination, 22nd of March, Presented in a Panel Discussion of Religious Discrimination, organized by IHRC, London, Uk.

      2006: Iranian Virtuality: Communication Resourcefulness and Mobil Pervasive Networking, Presented on International Conference of Association for Cultural Studies: Crossroads Conference at Istanbul Bilgi University, 20-23 July 2006.

      2006: Two Globalizations and Many Cultural Diversities: Ideological Domination – Peace or Conflict, 21-23 August 2006, presented in the 3rd International GSN Conference: Globalization and Human Diversity – Asian and other Regional Experiences, organized by Universiti Kebangsaan Malaysia.

      2006: Global Media and Political Representation of Islam and Muslims: BBS and CNN, Presented in ISESCO’s  National Workshop on Position of Media on Implication of Rabat Agreement on Expansion of Dialogue Among Cultures, organized by National Centre of Globalization Studies and Regional Office of ISESCO in Tehran, 26-27 August 2006.

      2006: Chosen Globalization or Hegemonic Globalizations : Shia Approach to the SecondComing,
      presented in Theology of End Times in the Abrahamic Religions: Political Implication, organized by The International Peace Research Institute, Oslo in Geneva, 2-4 of September 2006.

      2006, Peace and Conflict Resolution in Relation to Dual Globalization Trends, Present in 6th Annual Conference of the Global Studies Association, Roehampton University, London, 4-6th of September.

      2007: socio- cultural approach to political civil globalization and discourse of Human Rights، global social justice in  theory and practice conference، centre for study of global ethics & department of political science and international studies -University of Birmingham،Britain Birmingham، 5 august.

      2007: American exceptionalism Globalization and islamophobia: Double Discrimation، International Conference on Islam phobia، the union of NGOs of the Islamic word، 8 November.

      2008: Two globalization and many cultural diversities, Globalisation human diver, agust 2006, 21-23.

      2008: Constructive Islamic Agenda for the world: positive and active resolutions, Roundtable Meeting Challenges and Opportunities Facing Muslims, Changing the channel of `reaction and response` to the channel of `activism and pro-activism`    Penang_Malaysia 26-28 October.

      2009: Universalism, Particularism and Multiculturalism: Islamic Human Rights, Alliance of civilizations: International Human Rights conference Ankara, Dedeman Hotel, 21-23 may.

      2010    Representation of Islam and Muslims in the Western Academic Production, UNESCO, 31 May, 2010.

      2010: Dual Spacization Locative and Omnipresence of Cultural Cognitive Rapprochement of Cultures

      2011:  Dual Spacization, Intercultural Relations and Iran-Turkey  Relations, University of Ataturk, 26th of May 2011.

      2012: Bluetooth Virtual Community: Bluetooth and Social Networking in Tehran Subway, 2012 IEEE 12th International Conference on Computer and Information Technology, Joint paper: S. R. Ameli & Esmaeel Ramezani.

      2013: International conference on islamophobia: Low & Media‚ Islamophobia, Islamoromia or Islamoverita: pushing/pulling Media Policy against Islam.Istanbul,12-13 ceptember-

      2013: Muslim World Priority Meeting: Islamic Conflict Resolution: Capacity and Consequences, Bodrum- Turkey, 25-29 October, organized by universal justice network.

      2016: آمریکا منشأ اصلی چالش های جهانی و به خطر انداختن منافع ملی کشورها/ جهانی شدن و منافع ملی/ روندهای ملی، بین المللی و منافع ملی

       

       

       

       

       

      2002, Globalization, Americanization and British Muslim Identity, London, ICAS Press.
      2- 2004, Dual Citizenship: British, Islamic or Both: Obligation, Recognition, Respect and Belonging, London, IHRC, – co- authors, Saied R. Ameli & Arzu Mirali.
      3- 2004, Social Discrimination: Across the Muslim Divide, London, IHRC, Saied R. Ameli, Manzur Elahi & Arzu Merali
      4- 2005, Secular or Islamic? What Schools do British Muslims want for their children?, London, IHRC, Co-authors, Saied R. Ameli , Alya Azam, Arzu Mirali.
      5- 2006, Hijab, Meaning, Power and Politics: British Muslim Women, London, IHRC,  Co-authors, Saied R. Ameli and Arzu Mirali.
      6- 2006, Law & British Muslims: Domination of the Majority or Process of Balance?, London, IHRC, Saied R. Ameli, Beena Faridi, Karin Lindahl and Arzu Merali.
      7- 2007, The British Media and Muslim Representation: The Ideology of Demonisation, London, IHRC, Saied R. Ameli, Syed Mohammed Marandi, Saeera Ahmed, Seyfeddin Kara, Arzu Merali.
      8- 2009, Reflections on Palestine, Universality of Liberation Theology: one is Equal to all are Equal to One,
      9- 2011, A Critical Approach to The United States’ Virtual Colonialism: Internet Domination Policy, Tehran, Islamic World Peace Forum and Faculty of World Studies, University of Tehran
      10- 2011, Getting the Message: The Recurrence of Hate Crimes in the UK, London, IHRC Press.
      11- 2011, The Organization of Islamic Conference: Accountability and Civil Society, in Jan Scholte (ed.), Building Global Democracy: Civil Society and Accountable Global Governance, Cambridge Press, pp. 146-162.
      12- 2012   Bibliographical Discourse Analysis The Western Academic Perspective on Islam, Muslims and Islamic Countries (1949-2009) ,4 volume of books, London, IHRC (Islamic Human Rights Commission)
      12- 2012 France and the hated society: Muslim Experiences, Saied R. Ameli, Arzu Merali, Ehsan shahghasemi,  IHRC (Islamic Human Rights Commission)
      14- 2013, Bluetooth Virtual Community: Formation & Functions, Esmaeel Ramezani & Saied Reza Ameli, LAP LAMBERT Academic Publishing.
      15- 2013,   Once Upon a Hatred: Anti- Muslim Experiences in the USA, Saied Reza Ameli, Ebrahim Mohseni Ahooei, and Arzu Merali, London, IHRC(Islamic Human Rights Commission)
      16- 2014, Only Canadian: The experience of hate moderated differential citizenship for Muslims, Saeid Reza Ameli and Arzu Merali, London, IHRC(Islamic Human Rights Commission)
      17-2014, Environment of Hate: The New Normal for Muslims in the UK, Saeid Reza Ameli and Arzu Merali, London, IHRC(Islamic Human Rights Commission)


      کتاب‌ها: به زبان فارسي
      1- 1387: روابط عمومي الكترونيك(روابط عمومي دوفضايي: مفاهيم, نظريه ها و برنامه عمل), تهران؛ شركت روابط عمومي و تبليغات هفت تبليغ.
      2- 1387: مطالعات تلفن همراه: زندگي در حال حركت, تهران،  انتشارات سمت.
      3- 1387: مطالعات شهر مجازي تهران (رويكرد تحليلي به فضاهاي عمومي)، تهران،  انتشارات آواي قلم، چاپ اول.
      4- 1388: مطالعات شهر مجازي تهران (رويكرد تحليلي به فضاهاي عمومي)، دو مجلد، تهران، انتشارات آواي قلم، چاپ دوم.
      5- 1388: سرويراستار و ناظر ترجمه کتاب نظريه هاي ارتباطات در 4 جلد، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
      6- 1388: زمان مجازي "تحول در نهادهاي مجازي"، تهران،  انتشارات بعثت.
      7- 1388: متن مجازي، تهران؛  پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
      8- 1388: شبکه هاي علمي مجازي، تهران،  پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعی.
      9- 1388: پژوهش مجازي، تهران؛ انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

      2003, Reverse dialogue: global exclusivism and enclusivism hard power and soft power, in Islami im Dialog, No 73-98.

      2003, Global space: power and powerlessness of cultures, in Revista de retprica y teoria de la communicacion, No 5, 17-30

      2004, Dual Globalizations: Inter-religious Communication in the Real World and the Virtual World, in Islami im Dialog, Vol. 3(8/9), pp. 47-61.

      2005, Liberation Theology and The Struggle in Palestine, Crescent International, Vol. 34(7), pp. 31-37.

      2005, Dunyanin Filistinlestirilmesi, in Kudus: U C AYLIK DIS POLITIKA DERGISI, pp. 83-103.

      2006, Palestine as a Millennium Dome: Globalization, Exceptionalism, Americanism, Zionism and Palestinization of the World, Electronic Journal of Palestine Internationalist, Vol. 1 (3).

      2007, Intercultural approach to Americanism and anti-Americanism: British Muslim impressions of America before and after 11 September, Comparative American Studies: An International Journal, Vol. 5(1), pp. 39-64.

      2009, Virtual Religion and Duality of Religious Spaces, Asian Journal of Sosial Sciences (37), pp. 208-231. ISI

      2009, Muslimische Identitat im globalen dorf, Al-fadschr, in hamburg, (132),pp9-16.

      2012, Bluetooth Virtual Community, IEEE 12th International Conference on Computer and Information Technology,PP630

      2012, Religious affiliation and intercultural sensitivity: Interculturality between shin & Sunni Muslims in Iran, Saied Reza Ameli & Hamideh Molaei, International journal of INTERCURAL RELATIONS, Elsevier, vol 36. Issue 1. Pp31-40.

      2013, American Virtual Colonialism and the Islamophobia politics: Muslim/Iranian Womanۥs "hijab" at "YouTube". International Journal of Womenۥs Research, volume,3, Number 1, spring 2013, p:5-22.

       

      همایش

       

      1. 1385- سرويراستاري و مديريت ترجمه مجموعه 4 جلدي نظريه هاي ارتباطات (1700 صفحه)  - ويراستار انگليسي، پائول کوبلي، با همکاري مترجمان عزيز آقايان گودرز ميراني؛ شاهو صبار، هادي خوشنويس و احسان شاه قاسمي.
      2. 1385- تمدن و علوم انساني با تاکيد بر تمدن ايراني، پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
      3. 1386- مطالعات مربوط به طراحي شهر مجازي دانشگاهي – پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.
      4. 1386-ارزيابي و تعريف استانداردهاي ارزيابي وب گاه هاي دولتي – اولين جايزه ملي وب گاه هاي دولتي – دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني.
      5. 1387- بررسي و ارزيابي تاثيرات متقابل ميان تحولات فرهنگي و تطورات فضاي مجازي طي ييست سال آينده، بخشي از پروژه چشم انداز تحولات فرهنگي ايران طي بيست سال آينده – دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام.
      6. 1387 – نيازسنجي، امکان سنجي و طراحي مدل اوليه شهر مجازي تهران، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران.
      7. 1387- ارزيابي ساب پرتال هاي شهرداري تهران همراه با تعريف استانداردهاي فضاي وبي شهرداري ها، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران.
      8. 1388- طراحی شهر مجازی تمدن اسلامی کارگروه بین الملل شورای سیاست گذاری روابط فرهنگی بین المللی.
      9. 1389- مطالعات راهبردی فضای مجازی – سازمان تبلیغات اسلامی
      10. 1389- نمادهای فرهنگی استان تهران – استانداری تهران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی – استان تهران
      11. 1390 – مطالعات منابع فرهنگی و امنيت فرهنگی –دبيرخانه شورای عالي  انقلاب فرهنگی
      12. 1390- پروژه طراحي الگوي پيشرفت اسلامي – ايراني؛ موسسه عالي آموزش مديريت و برنامه ريزي وابسته به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري.
      13. 1392 – "ترسيم نقشه جامع بازي سازي  رايانه اي مبتني بر نگاه كلان اسلام و نيازهاي بومي"- بنياد ملي بازي هاي رايانه اي.
      14. 1393 تا کنون – طراحی  نقشه راه فضای مجازی جمهوری اسلامی  (طرح جامع) – مرکز ملی فضای مجازی.

       

      2005-7 – British Muslim Expectation of the Government, 6 volume of books have been published – Islamic Human Rights Commission.

      2008 -  Organization of Islamic Countries as Global Body, with corporation of Prof. Jan Art Scholts (CSGR), United Nations University

      2009-12 – Hate Crime against Muslims around the World, so far Hate Crime in Britain, France and USA have finalized, Islamic Human Rights Commission.

      2010-2012  Bibliographical Discourse Analysis The Western Academic Perspective on Islam, Muslims and Islamic Countries (1949-2009), Sponsored by Islamic Human Rights Commission.