رویدادها

تقویم
اردیبهشت
26
اردیبهشت
19
اردیبهشت
11

دکتر شاهو صبار

دکتر شاهو صبار

نام: شاهو

نام خانوادگی: صبار

تاریخ تولد: 1357

كارشناسي    خبرنگاری    سیاسی    دانشکده‌ی خبر    ایران - تهران    1376    1381
کارشناسي ارشد    علوم ارتباطات     دانشگاه تهران    ایران - تهران    1382    1384
دکترا    علوم ارتباطات    رسانه‌های دیجیتال    Sogang University*    کره‌ی جنوبی - سئول    1389    1394
پسادکتری    شبکه‌های اجتماعی     تهران    ایران – تهران    1395   

•    مترجم کتاب تخصصی دانشگاهی از انگلیسی به فارسی. (1387)
جلد اول کتاب «نظریه‌های ارتباطات: مفاهیم انتقادی در رسانه‌ها و مطالعات فرهنگی»، پاول کوبلی، انتشارات راتلج (2006)
ناشر: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

•    نویسنده‌ی همکار کتاب دانشگاهی (1387)
«تلفن همراه و زندگی در حرکت» به همراه پروفسور سید سعیدرضا عاملی
ناشر: انتشارات سمت

•    نویسنده‌ی همکار و ویراستار کتاب پژوهشی (1387)
کتاب: «مطالعات شهر مجازی تهران: رویکرد تحلیلی به فضاهای عمومی»
ناشر: دانشگاه تهران و شهرداری تهران

•    نویسنده‌ی همکار و ویراستار کتاب پژوهشی (1388)
کتاب: «تحلیل شهرهای مجازی برتر جهان»
ناشر: دانشگاه تهران و شهرداری تهران
 
 

 مترجم مقاله‌ی انگلیسی به فارسی (1385)
مقاله: «شهرهای واقعی- مجازی» نوشته دکتر سعیدرضا عاملی 
ناشر: خردنامه‌ی روزنامه‌ی همشهری

•    نویسنده و ارایه کننده‌ی مقاله  به انگلیسی (1387)
ادبیات در دنیای جهان‌محلی (Literature in a Glocal World)
برگزار کننده: دانشگاه بخارست، رومانی
نام کنفرانس:  National Literatures in the Age of Globalization

•    پژوهشگر و مدیر پیمایش در پروژه‌های ملی به شرح زیر
1-    مطالعات ارزیابی و امکان‌سنجی ساخت شهر مجازی تهران
2-    مطالعات طراحی شهر مجازی تمدن اسلامی
3-    جشنواره ساب‌پرتال‌های شهرداری تهران
کارفرما: دانشگاه تهران – دانشکده مطالعات جهان – پرفسور سید سعیدرضا عاملی

•    ناظر پژوهش «ارزیابی تبلیغات تلویزیونی طی پنج ماه ابتدای سال 1385»
مجری: جهاد دانشگاهی. کارفرما: شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران