وبلاگ

دی
۲۵

کارآموزی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برای فعالیتهای خود در حوزه های انتشارات، مدیریت وب، مقالات، کارآموزان با علاقه و با انگیزه را پذیرش میکند.

توسط zbovairi | وبلاگ
جزئیات