Sliderv1-004.jpg

رویدادها

رویدادهای آموزشی و پژوهشی کرسی یونسکو

همه رویدادها
مهر

نشست بیست و سوم کرسی

رایگان
دانشکده مطالعات جهان، پردیس شمالی دانشگاه تهران، کارگر شمالی
دی
۲۳

نشست بیست و دوم کرسی

رایگان
در ۱۵:۰۰
Bentley Campus, Perth, WA
دی
۲۲

نشست بیستم کرسی

رایگان
در ۱۳:۰۰
Bentley Campus, Perth, WA
دی
۲۲

نشست بیست و یکم کرسی

رایگان
در ۱۳:۰۰
Bentley Campus, Perth, WA
آذر
۲۱

نشست نوزدهم کرسی

رایگان
در ۰۷:۰۰
Bentley Campus, Perth, WA
آذر
۲۰

نشست هجدهم کرسی

رایگان
در ۰۸:۰۰
Bentley Campus, Perth, WA
آذر
۱۹

نشست هفدهم کرسی

رایگان
در ۰۹:۳۰
Bentley Campus, Perth, WA

دوره ها

دوره های آموزشی کرسی یونسکو

همه دوره ها
مرداد
۲۴

سواد رسانه سه

رایگان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
مرداد
۲۱

سواد رسانه دو

رایگان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
دی
۲۵

سواد رسانه یک

رایگان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
خرداد
۳۰

سواد مجازی دو

رایگان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم لورم
تیر
۲۶

آسیب شناسی فضای مجازی دو

رایگان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
اسفند
۱۱

آسیب شناسی فضای مجازی یک

رایگان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم
خرداد
۲۹

پژوهش مجازی

رایگان
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم