حمیده مولایی

دکتر حمیده مولایی، دارای دکتری علوم ارتباطات و رسانه (گرایش مطالعات اندونزی)، از دانشگاه سیدنی، استرالیا است. وی در حال حاضر عضو هیئت علمی و رییس گروه مطالعات کشورهای جنوب و  شرق آسیا در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است.