سعیدرضا عاملی

رئیس کرسی - استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه تهران

دکتر سعیدرضا عاملی، رئیس کرسی یونسکو، دارای دکتری جامعه‌شناسی ارتباطات از دانشگاه رویال هالووی لندن، در حال حاضر رییس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است که خود آن را تأسیس کرده است.

احسان شاه قاسمی

دکتر احسان شاه‌قاسمی، دکتری ارتباطات از دانشگاه تهران، در حال حاضر عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران است. عنوان رساله دکتری وی طرحواره های ذهنی میان فرهنگی شهروندان آمریکایی از شهروندان ایرانی بوده است.  

شاهو صبّار

دکتر شاهو صبار، دکترای علوم ارتباطات با گرایش رسانه‌های دیجیتال از دانشگاه سوگانگ کره جنوبی است. در حال حاضر دانشجوی پسادکتری است و بر موضوع شبکه‌های اجتماعی پژوهش می‌کند.  

حمیده مولایی

دکتر حمیده مولایی، دارای دکتری علوم ارتباطات و رسانه (گرایش مطالعات اندونزی)، از دانشگاه سیدنی، استرالیا است. وی در حال حاضر عضو هیئت علمی و رییس گروه مطالعات کشورهای جنوب و  شرق آسیا در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است.