کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

اردیبهشت
۲۵

برگزاری بیست و پنجمین نشست کرسی یونسکو: در فرهنگ و فضای مجازی

عنوان: گونه شناسی رسانه‌های مجازی و ایدئولوژی‌های حاکم بر این بستر

سخنران: الهه شاکری داریانی
دانشجوی دکترای پژوهش هنر پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران- گرایش رسانه های نوین

توسط zbovairi | اطلاعیه
جزئیات
اردیبهشت
۱۸

بیست‌وچهارمین نشست کرسی یونسکو :تأثیر رسانه‌های مجازی بر هویت

بیست‌وچهارمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

توسط zbovairi | گزارش نشستها
جزئیات
اردیبهشت
۰۸

بیست و چهارمین نشست کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی:دوفضایی شدن جهان

” تاثیر رسانه های مجازی بر هویت ”
سخنران: دکتر فاطمه مصدری
مدرس دانشگاه آزاد هنر و رسانه

توسط zbovairi | اطلاعیه
جزئیات
اردیبهشت
۰۷

معرفی کتاب سیاست گذاری دولت الکترونیک

جدیدترین کتاب دکتر سعیدرضا عاملی با عنوان سیاست گذاری دولت الکترونیک منتشر شد.

توسط zbovairi | گزارش خبری
جزئیات

تمدید حکم ریاست دکتر عاملی در کرسی یونسکو

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس محترم دانشگاه تهران، طی حکمی ریاست دکتر سعیدرضا عاملی، را در کرسی یونسکو تمدید کرد.

توسط zbovairi | گزارش خبری
جزئیات
فروردین
۲۸

گزارش منتخبی از جوایز حوزه علم و فرهنگ در جهان و ایران

در راستای تنظیم و تدوین آئین نشان عالی اکو و نشان عالی شبکه دانشمندان جهان اسلام تحقیقی صورت گرفت که در سه سطح مورد بررسی قرار گرفته است.

توسط zbovairi | گزارش خبری
جزئیات
اسفند
۰۱

برگزاری سمینار چشم‌انداز فضای مجازی: راهنمای روندها، الگوها و توسعه‌های ۲۰۱۹

سمینار چشم‌انداز فضای مجازی: راهنمای روندها، الگوها و توسعه‌های ۲۰۱۹ در روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد

توسط zbovairi | گزارش رویدادها
جزئیات

کارآموزی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ

کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی برای فعالیتهای خود در حوزه های انتشارات، مدیریت وب، مقالات، کارآموزان با علاقه و با انگیزه را پذیرش میکند.

توسط zbovairi | وبلاگ
جزئیات