کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی

اردیبهشت
۲۵

نگرش دوفضایی به سواد اینترنتی

این همایش در روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در تالار شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. این همایش با دعوت از اساتید برجسته علوم ارتباطات انجام گرفت. دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه تهران، در این همایش ضمن گرامی داشت روز ارتباطات از تلاش […]

توسط zbovairi | گزارش خبری
جزئیات

اولین نشست بین‌المللی سبک زندگی و سلامت: فرهنگ وفضای مجازی

اولین نشست بین‌المللی سبک زندگی و سلامت: فرهنگ وفضای مجازی، چهارشنبه۳۰ دی‌ ماه ۱۳۹۴در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست از جمله سلسله نشست هایی است که دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام تحت عنوان کلی “سلامت و سبک زندگی” برگزار می کند، در این دور جدید، اولین نشست به موضوع فرهنگ و فضای مجازی اختصاص پیدا کرده است و نشست دوم به موضوع مهم آب و نشست سوم تحت عنوان “خاک” برگزار می شود.

توسط zbovairi | گزارش نشستها
جزئیات