کتاب «اینترنت و دوفضایی شدن علوم» را می‌توان تلاشی برای درک شرایط جدید علوم متأثر از ظهور فضای مجازی و توسعۀ دسترسی‌ها و ابزارهای مرتبط با فضای مجازی و البته الگوریتمی شدن فضای زندگی در محیط عددی و دیجیتال فضای مجازی دانست. این کتاب در ۳۵۸ صفحه تنظیم شده و دارای فهرست، مقدمه مؤلف، واژه‌نامه و نمایه است که در سال ۱۳۹۶ توسط نشر دانش‌ بنیان فناور به چاپ رسیده است.

این کتاب در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول با عنوان «معرفت‌شناسی علم در جهان دوفضایی شده» و بخش دوم با عنوان «آینده‌شناسی علم در جهان دوفضایی شده».

کتاب «مطالعات دوفضایی شدن بازی‌های رایانه‌ای: رویکرد ارزشی-بومی به بازی‌ها» با هدف «تبیین جایگاه و اهمیت بازی‌های رایانه‌ای در اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان»، «تبیین ابعاد تربیتی و آموزشی بازی‌های رایانه‌ای برای کودکان، نوجوانان و جوانان»، «تبیین راهبردهای مواجهه و مقابله با سناریوهای ضداسلامی و ضدایرانی بازی‌های رایانه‌ای»، «تدوین سناریوهای بازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر استانداردهای فرهنگ بومی با ساختار و محتوای بومی» و همین‌طور «تدوین نظام ارزش‌گذاری و ارزیابی بازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر فرهنگ بومی» تهیه شده است.

این کتاب در ۵۴۴ صفحه تنظیم شده و دارای فهرست، دیباچه دکتر بهروز مینایی، رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، مقدمه مؤلف، فرهنگ معانی و نمایه است که در سال ۱۳۹۴ توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است.

این کتاب را می‌توان یکی از آثار برجسته و منحصربه‌فرد در حوزه بازی‌های رایانه‌ای در کشور دانست که بر اساس رویکردی جامع‌نگر، تمامی سطوح و لایه‌های این حوزه مطالعاتی را مورد توجه قرار داده و لذا می‌تواند به عنوان کتابی مرجع، مورد استفاده حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی، تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای، مصرف کنندگان بازی‌های رایانه‌ای، خانواده‌ها و سطح آکادمیک و دانشگاهی قرار گیرد.